اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشدخانم گلناز قدرت دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "تاثیر معنا درمانی بر اضطراب اجتماعی، روابط بین فردی ، سبک های مقابله ای و توانمندی روان شناختی افراد با ضایعه نخاعی"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشدخانم گلناز قدرت دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "تاثیر معنا درمانی بر اضطراب اجتماعی، روابط بین فردی ، سبک های مقابله ای و توانمندی روان شناختی افراد با ضایعه نخاعی" با راهنمایی دکتر کوروش امرایی و مشاوره دکتر مسعود صادقی در مورخ 99/11/18ساعت 10صبح بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - ۰۰:۰۰
۳۳۳ بازدید