اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم دالوند دانشجوی رشته تاریخ با عنوان "بررسی اندیشه های مهدویت در تشیع امامیه با تکیه بر دیدگاه مرتضی مطهری و علی شریعتی"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم دالوند دانشجوی رشته تاریخ با عنوان "بررسی اندیشه های مهدویت در تشیع امامیه با تکیه بر دیدگاه مرتضی مطهری و علی شریعتی" با راهنمایی دکتر مجتبی گراوند و مشاوره دکتر سید علاءالدین شاهرخی در تاریخ 99/11/11 ساعت 16 به صورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ۰۰:۰۰
۳۷۲ بازدید