اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عاطفه مریدی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان "تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان لرستان "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عاطفه مریدی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان "تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان لرستان " با راهنمایی دکتر داریوش یاراحمدی و مشاوره دکتر حمید میرهاشمی در تاریخ 99/11/12 ساعت 9 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ۰۰:۰۰
۴۰۳ بازدید