اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا خسروی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان "شناسایی ویژگی های ترمودینامیک نیمرخ قائم جو مقارن با بارش های سنگین کرمانشاه"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا خسروی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان "شناسایی ویژگی های ترمودینامیک نیمرخ قائم جو مقارن با بارش های سنگین کرمانشاه" با راهنمایی دکتر داریوش یاراحمدی و مشاوره دکتر حمید میرهاشمی در تاریخ 99/11/12ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ۰۰:۰۰
۳۶۸ بازدید