اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم سیده طاهره سهرابیان با عنوان "تدوین مدل بی خوابی و بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر این مدل بر کاهش نشانه های بی خوابی و اضطراب دانشجویان "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم سیده طاهره سهرابیان با عنوان "تدوین مدل بی خوابی و بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر این مدل بر کاهش نشانه های بی خوابی و اضطراب دانشجویان " با راهنمایی خانم دکتر سیمین غلامرضایی و مشاوره آقای دکتر محمدعلی سپهوند در تاریخ 99/11/06ساعت 13بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۷۵۹ بازدید