اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای علی اشرف حکیمی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان "مقابسه شیوه های طنزپردازی در ادبیات کلاسیک (مولانا ،حافظ ،عبیدزاکانی)با ادبیات معاصر (ایرج میرزا ،دهخدا ،سیداشرف الدین گیلانی)"

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای علی اشرف حکیمی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان "مقابسه شیوه های طنزپردازی در ادبیات کلاسیک (مولانا ،حافظ ،عبیدزاکانی)با ادبیات معاصر (ایرج میرزا ،دهخدا ،سیداشرف الدین گیلانی)" با راهنمایی دکتر محمد خسروی شکیب و مشاوره دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان و خانم دکتر صفیه مرادخانی در تاریخ 99/11/05 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۳۱۱ بازدید