اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای سیامک خدارحمی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "تدوین مدل کیفیت خواب و رویا و اثربخشی و درمان مبتنی بر این مدل بر وضعیت خواب و رویا در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر"

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای سیامک خدارحمی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "تدوین مدل کیفیت خواب و رویا و اثربخشی و درمان مبتنی بر این مدل بر وضعیت خواب و رویا در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر" با راهنمایی دکتر فضل اله میر دریکوند و مشاوره دکتر کوروش امرایی در تاریخ 99/11/06 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۳۴۴ بازدید