اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای سجاد خدایی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "مقایسه اثربخشی گروه درمانی _شناختی _رفتاری ،فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش تعهد بر میزان احساس تنهایی، تعریف های شناختی و خود کارآوری دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتم..

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای سجاد خدایی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "مقایسه اثربخشی گروه درمانی _شناختی _رفتاری ،فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش تعهد بر میزان احساس تنهایی، تعریف های شناختی و خود کارآوری دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی "با راهنمایی دکتر ویسکرمی و مشاوره دکتر فیروزه غضنفری در تاریخ 99/11/06ساعت 9 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰
۳۱۱ بازدید