اخبار

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای احمد دریکوند دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه آقای احمد دریکوند دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران با عنوان بررسی خصوصیات مکانیکی و شیمیایی بتن های واکنش قلیایی الیافی دارای سر باره مس در تاریخ چهارشنبه 99/10/10 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد

۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۰۰:۰۰
۴۶۳ بازدید