اخبار

جلسه دفاع از رساله خانم زهرا شمس دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت

جلسه دفاع از رساله خانم زهرا شمس دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت با عنوان" شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری شرکتهای تولیدی دارویی با رویکرد داده بنیاد "

جلسه دفاع از رساله خانم زهرا شمس دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت با راهنمایی دکتر حجت وحدتی و با عنوان" شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری شرکتهای تولیدی دارویی با رویکرد داده بنیاد " ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه مورخ 99/9/10برگزار خواهد شد.


۱۳۹۹/۰۸/۱۲ - ۰۰:۰۰
۵۵۳ بازدید