اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شقایق صالح آبادی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شقایق صالح آبادی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان "ویژگی جهت یادگیری هدف رهبر و آوای رفتاری کارکنان با نقش میانجیگری..."

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شقایق صالح آبادی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان "ویژگی جهت یادگیری هدف رهبر و آوای رفتاری کارکنان با نقش میانجیگری..." با راهنمایی دکتر محسن عارف نژاد ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 99/7/29 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۰:۰۰
۵۲۵ بازدید