اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم فرجی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم فرجی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان " تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت پگاه شهر خرم آباد."

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم فرجی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان " تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی و مسئولیت اجتماعی...." با راهنمایی دکتر محمد حکاک ساعت 12 صبح روز سه شنبه مورخ 99/7/29 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۰:۰۰
۵۱۴ بازدید