اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم پوراندخت کیانی با عنوان "شناسایی و ارزیابی سایت های گردشگری ماجراجویانه در استان کرمانشاه"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم پوراندخت کیانی با عنوان "شناسایی و ارزیابی سایت های گردشگری ماجراجویانه در استان کرمانشاه" با راهنمایی دکتر سیامک شرفی و مشاوره دکتر علی امیری در تاریخ 30مهر 99ساعت 15بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰
۴۱۰ بازدید