اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان قاضی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی با عنوان"بررسی عناصر داستان در رمان کان مساء اثر عبدالحمید جوده السحار"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان قاضی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی با عنوان"بررسی عناصر داستان در رمان کان مساء اثر عبدالحمید جوده السحار" با راهنمایی دکتر علی اکبر مرادیان در تاریخ 30مهر 99ساعت 12 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰
۵۱۵ بازدید