اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آمنه کوشکی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان"بررسی وضعیت آداب و رسوم اجتماعی ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آمنه کوشکی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان"بررسی وضعیت آداب و رسوم اجتماعی ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار" با راهنمایی دکتر مجتبی گراوند و مشاوره دکتر توران طولابی در تاریخ 30مهر 99ساعت 17برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰
۴۳۷ بازدید