اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضا صفریان مراد آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی با عنوان"بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر رخداد تصادفات جاده ای محور خرم آباد - نورآباد"

جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضا صفریان مراد آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی با عنوان"بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر رخداد تصادفات جاده ای محور خرم آباد - نورآباد" با راهنمایی دکتر مصطفی کرم پور و مشاوره دکتر داریوش یاراحمدی در تاریخ 29مهر 99ساعت 15 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰
۳۸۳ بازدید