اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نجمه خلاقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نجمه خلاقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان "اثر تعاملی قدرت چانه زنی و حق الزرحمه حسابرسی بر تغییر حسابرسی"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نجمه خلاقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان "اثر تعاملی قدرت چانه زنی و حق الزرحمه حسابرسی بر تغییر حسابرسی" با راهنمایی دکتر مسعود طاهری نیا ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 99/7/27 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - ۰۰:۰۰
۴۲۰ بازدید