اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منا بیرانوند دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منا بیرانوند دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان "اثر تجزیه و تحلیل کسب و کار بر ارزش آفرینی شرکت با نقش میانجی نوآوری"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منا بیرانوند دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان "اثر تجزیه و تحلیل کسب و کار بر ارزش آفرینی شرکت با نقش میانجی نوآوری" با راهنمایی دکتر رضا سپهوند ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/7/99 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - ۰۰:۰۰
۴۲۹ بازدید