ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
خانه
محمد فيضيان
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: خاكشناسي کشاورزي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: feizian.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: m_feizian@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: مهندسی علوم زراعی با گرایش خاکشناسی دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی (1366)

 2. کارشناسی ارشد: مهندسی خاکشناسی با گرایش رده بندی خاک، دانشگاه تهران (1370).

 3. دکتری: خاکشناسی با گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک(میلادی2010)

مقالات علمی پژوهشی
 1. فیضیان محمد، علفهاي هرز برنج (oryza sativa L) در استان لرستان، مجله پژوهشهاي زراعي ايران، 1384

 2. CONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL REQUIREMENT OF CROP PLANTS AND WEEDS DUE TO CLIMATE CHANGE IN IRAN

 3. Synthetic nanozeolite/nanohydroxyapatite as a phosphorus fertilizer for German chamomile (Matricariachamomilla L.)

 4. تأثیر تنش کم آبی بر رشد, عملکرد , میزان و ترکیب های اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)

 5. بررسي مقدماتي اثر مهاركنندگي اسانس پنج گونه گياه بر رشد ميسليومي چهار گونه قارچ بيماري زاي گياهي در رشايط آزمايشگاهي

 6. Effect of zeolite size as stabilizer on phosphate removal by nanoscale iron

 7. تأثیر فصل کاشت و نوع جمعیت بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی )Silybum marianum L.( ماریتیغال

 8. Removal of Nitrate and Phosphate from Water by Clinoptilolite-Supported Iron Hydroxide Nanoparticle

 9. ارزيابي اثرات روش هاي مختلف عرضه كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در شرايط آبي، مجله علوم و صنايع كشاورزي، 1389

 10. بررسی صفات زراعی و کارآیی مصرف آب تحت سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد پلیمر سوپرجاذب در بابونه آلمانی) ) Matricaria chamomilla L

 11. تأثير سيليسيك اسيد بر برخي ويژگيهاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي شمعداني معطر .) (Pelargonium graveolens Lتحت تنش شوري ناشي از كلريد كلسيم

 12. تاثير روش هاي كاربرد كود نيتروژن بر صفات مورفولوژيكي و توليد گندم زمستانه در شرايط ديم، نشريه پژوهش هاي زراعي ايران، 1391

 13. بررسی نسبی اثرات لجن فاضلاب شهري بر غلظت فلزات سنگین و برخی ویژگیهاي مورفولوژیک کاهو

 14. تأثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگیهای رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر

 15. پاسخ تاج پوشش گياهي، كلروفيل برگ و عملكرد گندم به روشهاي مختلف كود نيتروژن، نشريه پژوهش هاي زراعي ايران، 1389

 16. اثر ماده آلی، پتاسیم و کلسیم بر عملکرد، ترکیب شیمیایی و پوسیدگی گلگاه هندوانه در یک خاک سبک

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بررسي اثر تنش شوري و خشكي بر عملكرد اندام هوايي اسفناج و برخي خصوصيات خاك بعد از برداشت گياه، اولين كنفرانس ملي الكترونيكي علوم كشاورزي و محيط زيست، 1392

 2. تأثير سيليسيم بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك شمعداني معطر تحت تنش شوري، اولين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايران، 1394

 3. بررسي اثر متقابل سيليسيك اسيد و تنش شوري بر برخي صفات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه شمعداني معطر، اولين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايران، 1394

 4. حذف فسفر از آب توسط ذرات نانو هيدروكسيد آهن تثبيت شده روي زئوليت، چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، 1394

 5. اثر مصرف كودهاي پتاسيم و ريز مغذي ها بر روي برخي از عناصر غذايي در گندم، چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، 1394

 6. اثر مصرف آهن بر روي عملكرد و اجزاي آن در بادام زميني، چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، 1394

 7. قابليت استفاده پتاسيم براي گياه برنج در برخي خاك هاي آهكي استان فارس، چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، 1394

 8. مطالعه اثر كشت گياه برنج بر شكل هاي شيميايي پتاسيم در تعدادي از خاك هاي آهكي استان فارس، چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، 1394

 9. بررسي اثر كود شيميايي و ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات رشدي گياه عدس در شرايط ديم، چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، 1394

 10. آبشويي عناصر روي و ادميوم در ستون هاي خاك تحت اصلاح كننده هاي آلي و غير آلي، سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران، 1392

 11. تاثير سوپرجاذب و كود دامي بر توليد اسانس شمعداني معطر در شرايط كم آبياري، دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، 1394

 12. پيش بيني غلظت سرب در برنج با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي، اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، 1393

 13. بررسي اثر كمپوست زباله شهري و EDTA بر گياهپالايي كادميوم از خاك، اولين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست، 1393

 14. مقايسه اكوتيپ هاي بومي وزراعي ماريتيغال در دو منطقه معتدل وسردسير، دومين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار، 1395

 15. تاثير كودهاي بيولوژيك روي گياه دارويي ناريتيغال، دومين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار، 1395

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. خاکشناسی خصوصی

    2. خاکشناسی عمومی

    3. زبان تخصصی کشاورزی

    4. خاکهای شوروسدیمی

    5. خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک

    6. تغذیه گیاه

    7. حاصلخیزی خاک

    8. حاصلخیزی پیشرفته(کارشناسی ارشد)

    9. شیمی خاک

    10. شیمی خاک پیشرفته(کارشناسی ارشد)

    11. زبان تخصصی (کارشناسی ارشد)

    12. کانی های رسی (دکتری)

    13. شیمی فیزیک خاک(دکتری)

    14. مواد آلی خاک(دکتری)

    15. سوابق اجرایی
     1. رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان:1384-1377

     2. مدیر امور پژوهشی دانشگاه(مجتمع آموزش عالی لرستان)

     3. مسوول راه اندازی باغ (درختان میوه ، زینتی و جنگلی) و همچنین احداث گلخانه های دانشکده کشاورزی

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. تغذیه گیاهان درخاک های خشک و نیمه خشک

     2. بررسی شرایط مختلف خاک بر رشد و نمو گیاهان دارویی

     3. تاثیر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و مایکرو بیولوژیک خاک بر کیفیت عملکرد گیاهان دارویی

     4. استفاده از گیاهان مقاوم به خاک های شور و قلیا

     5. تاثیر ترسیب کربن بر کره زیستی

     اطلاعات تکمیلی