ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٨ ارديبهشت ١٣٩٦
خانه
محسن عارف نژاد
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مدیریت
دانشکده: علوم اقتصادی و اداری
ایمیل دانشگاهی: arefnezhad.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: arefmohsen2@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مدیریت صنعتی- دانشگاه شهید بهشتی

 2. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی -دانشگاه اصفهان

 3. دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی - دانشگاه لرستان

مقالات علمی پژوهشی
 1. اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای کلاس جهانی

 2. تحلیل و اولویت بندی عوامل مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) موثر بر عملکرد مالی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی – با مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی

 3. تبیین عوامل مؤثر برموفقیت سیستم های اطلاعاتی: عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی

 4. بررسی تاثیر سیرت نیکو و کیفیت زندگی کاری بررفتارشهروندی سازمانی(مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)

 5. بررسی تبیین محصولات در کلاس جهانی با به کار گیری مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)(موردکاوی: صنعت خودروسازی)

 6. تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

 7. تحلیل و بررسی تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)

 8. تحلیل عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز شش سیگمای ناب در راستای تولید در کلاس جهانی (مورد کاوی صنعت لوازم خانگی)

 9. بررسی تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان(مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)

 10. تحلیل وبررسی تاثیر رهبری معنوی وعدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری(مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

 11. تحلیل تاثیر سرمایه های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مطالعه موردی سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان)

 12. تحلیل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی بر سرمایه های اجتماعی(مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان )

 13. اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

 14. تعیین واولویت بندی موانع اجرای RFID در مدیریت زنجیره تامین (مورد کاوری صنعت مواد غذایی)

 15. بررسی وتحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر ویادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مطالعه موردی شرکت زمزم اصفهان)

 16. نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

 17. وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی

 18. بررسي ورتبه بندي عوامل مؤثربرريسك عملياتي بانكداري الكترونيكي در بانك مسكن (مطالعه موردی : شعب بانک مسکن در استان لرستان)

 19. نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

 20. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه فکری و استراتژی های مدیریت دانش با اثر تعدیلی چابکی سازمان

 21. شناسایی شایستگی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

 22. Prioritization of Factors Affecting the Success of Information Systems with AHP (case study: of Industries and Mines Organization of Isfahan Province)

 23. Investigates relation between organizational health and employee empowerment (Yasouj University case study)

 24. Prioritizing the Competence of Parliament Members in Iran

 25. کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تجزیه وتحلیل کارائی عملکرد منابع انسانی

 26. اولویت بندی فاکتورهای سازمانی موثر بر موفقیت MIS با رویکرد AHP

 27. انتخاب تامین کننده مناسب با رویکرد ANP

 28. تاثیر فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی

 29. رتبه بندی رویکردهای مناسب در بهبود کیفیت آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره

 30. تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد AHP

 31. ارزیابی کتابخانه های دانشگاه اصفهان در به کار گیری مدیریت دانش برای بهبود کیفیت خدمات با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

 32. مقایسه رویکردهای DEA و AHP در رتبه بندی بخش ها ی مختلف بیمارستان

 33. ارزیابی کارایی خدمات بانکی در بانکها با روش تحلیل پوششی داده ها

 34. مسئله انتخاب تامین کننده، ادغام DEAو با رویکرد هزینه کل مالکیت وAHP

 35. بررسی تاثیر سرمایه های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

 36. تحلیل واولویت بندی ابزارهای مدیریت دانش در راستای نوآوری

 37. تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت ، نوآوری ویادگیری سازمانی

 38. طراحی مدل انتخاب استراتژی قیمت گذاری شرکت های ساختمانی در دوران رکود با استفاده از ترکیب روش BSC و AHP

 39. شناسایی راهکارهای تسریع در تبدیل استان لرستان به بندر خشک با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی

 40. بررسی تاثیر هوش سازمانی بر تولید علم در دانشگاههای شهر خرم آباد

 41. تاثیر رهبری قابل اعتماد بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان

 42. برنامه ریزی استراتژیک توسعه ی اکوتوریسم روستایی (مطالعه موردی: روستای ایستگاه بیشه)- پژوهش های جغرافیای انسانی

 43. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عوامل موثر در مدیریت دانش

 44. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش

 45. شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجاد کننده اینرسی با استفاده از روش دلفی فازی

 46. تعیین واولویت بندی دوره های آموزشی و شاخص های عملکرد آن ها در شرکت گاز استان اصفهان بر اساس نیازمندی های شغلی با استفاده از فن گسترش کارکرد کیفیت (QFD)

 47. بررسی و پایش فضای کسب و کار در استان لرستان- دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

 48. سنجش فرهنگ سازمانی در دانشگاه لرستان بر اساس مدل دنیسون- پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه لرستان

  2. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان در سالهای 92 و 93

  3. پژوهشگر برتر استان در حوزه دانشجویی سالهای 92 و93

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسی چالش های توسعه سرمایه گذاری واشتغال در استان لرستان

  2. پایش فضای کسب وکار در استان لرستان

  3. بررسی قوانین ومقررات مالی محاسباتی بخش دولتی در راستای اجرای مفاد بند (89) قانون بودجه سال 1391

  4. آسیب شناسی و سنجش کیفیت خدمات بیمه ای به مردم از سوی شرکت های بیمه در استان لرستان

  5. بررسی دلایل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات در دستگاه های اجرایی استان لرستان و ارائه راه کار

  6. بررسی علل تعطیلی صنایع در استان لرستان

  7. بررسی علل عدم نظارت پذیری مدیران دستگاههای اجرایی

  8. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش به کار آفرینی در صنایع مواد غذایی، دارویی در استان لرستان

  9. طراحی مدل موانع سرمایه گذاری در استان لرستان با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و دلفی فازی

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. اصول سازمان ومدیریت

  2. پژوهش عملیاتی1

  3. کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  4. اصول علم اقتصاد

  5. مدیریت تولید پیشرفته – مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  6. رفتار سازمانی پیشرفته– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  7. انتقال تکنولوژی– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  8. کیفیت وبهره وری– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  9. آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

  10. روانشناسی کار

  11. مسائل نیروی انسانی در صنعت– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  12. سمینار در مدیریت صنعتی– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  13. کنترل پروژه- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  14. نگهداری وتعمیرات- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  15. مدیریت کیفت وبهره وری- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  16. کارسنجی وزمان سنجی- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  17. بررسی طرح های اقتصادی- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  18. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی