ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
خانه
علی حیدر نصرالهی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: آبیاری و زهکشی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: nasrolahi.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: aliheidar200@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مهندسی آب- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 2. کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی- دانشگاه شهید چمران اهواز

 3. دکترای آبیاری و زهکشی- دانشگاه شهید چمران اهواز

مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسی تأثیر تغییرات فشار روی مشخصات هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم کننده فشار

 2. بررسی عملکرد هیدرولیکی قطره¬چکان¬های تنظیم¬کننده و غیرتنظیم¬کننده فشاردر فشار و دماهای مختلف

 3. ارزیابی آزمایشگاهی پوششهای مصنوعی زهکش¬های زیرزمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی

 4. تأثیر مدیریت¬های مختلف کاربرد آب شور بر عملکرد و بهره¬وری آب ذرت در سیستم آبیاری قطره¬ای نواری

 5. بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره¬ای و مدیریت آبیاری

 6. شبیه¬سازی توزیع شوری در خاک تحت آبیاری قطره¬ای تیپ با آب شور با استفاده از مدل SWAP

 7. Evalution of AquaCrop model application in irrigation management of Maize

 8. Effect of water temperature variations on the hydraulic properties : Compensating and non-compensating emitters

 9. Evalution of AquaCrop model application in irrigation management of Cotton

 10. شبیه سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP

 11. ارزیابی مدل SALTMED تحت شرایط مختلف مدیریت های آبیاری قطره ای با آب شور

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Effect of water temperature variations on the hydraulic properties Compensating and non-compensating emitters.8¬ th ICID Micro-Irrigation Congress, October 2011, Tehran- Iran.

 2. بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت مریوان . چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک-کرمان1388

 3. بررسی تأثیر خشکسالی بر پارامترهای کیفی آب. اولین همایش منطقه¬ای مدیریت منابع آب زراعی در شرایط خشکسالی در جنوب و جنوب ¬غرب کشور-شوشتر1388

 4. زهکشی کنترل شده راه حلی در مدیریت جامع منابع آب. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری –آذرماه 1389

 5. بررسی آزمایشگاهی پوشش¬های مصنوعی جهت کاهش اثرات زیست محیطی زهکشهای زیرزمینی. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری –آذرماه 1389

 6. طبقه بندی تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه آهو دشت در استان خوزستان. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری –آذرماه 1389

 7. زهکشی زیستی و تجربه¬های مختلف آن . دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب -کرمان بهمن ماه 1389

 8. تغییرات دبی چند نوع قطره¬چکان با دماهای مختلف آب آبیاری. سومین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری وزهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز-اسفندماه 1389

 9. بررسی عملکرد هیدرولیکی چند نمونه قطره¬چکان تنظیم کننده وغیر تنظیم کننده فشار در دما و فشارهای مختلف . سومین سمینارملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار-بهمن1389

 10. بررسی تلفات تبخیر و باد و ضریب یکنواختی توزیع آبپاش ADF 25˚ در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک. سومین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری وزهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز-اسفندماه 1389

 11. برآورد هزینه¬های نصب زهکش¬های زیرزمینی لوله¬ای. سومین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری وزهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز-اسفندماه 1389

 12. بررسی روابط رگرسیونی بین هدایت الکتریکی و عناصرشیمیایی موجود در آب . همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

 13. فعالیت ¬های انسانی موثر بر اکوسیستم تالاب شادگان. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار- 5 و 6 خرداد 1390- دانشگاه پیام نور استان خوزستان

 14. رشد علف¬های هرز در کانال¬های آبیاری و زهکشی و روشهای مبارزه با آن . اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایداردانشگاه پیام نور خوزستان

 15. بررسی روابط رگرسیونی بین پارامترهای کیفی و هیدرومتری (مطالعه موردی رودخانه زهره ایستگاه باتون). اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار- 5 و 6 خرداد 1390- دانشگاه پیام نور استان خوزستان

 16. بهینه سازی تخصیص آب در شبکه آبیاری میان آب شوشتر . نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب در کشاورزی ، دانشگاه تهران

 17. بررسی تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت بهاره تحت آبیاری قطره ای نواری . چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری وزهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز-اسفندماه 1392

 18. مدیریت بهره¬برداری از منابع آب شور در کشاورزی با استفاده از مدل SALTMED. اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار، آبان 1394

 19. بررسی بهره¬وری آب لوبیا چیتی تحت شرایط مختلف مدیریت¬ آب در مزرعه . اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، اسفندماه 1393، تهران

 20. بررسی تأثیر شوری و مدیریت آبیاری قطره ای بر عملکرد ذرت و بهره وری آب . نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، اردیبهشت 1394، دانشگاه فردوسی مشهد

 21. مروری بر مزایای آبیاری قطره ای در شرایط آبیاری با آب شور، سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تیرماه 1395

 22. بررسی روند تغییرات دبی نوارهای آبیاری قطره ای تیپ در شرایط مزرعه ای، سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تیرماه 1395

 23. مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع با روش استاندارد فائو – پنمن-مانتیث (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک الیگودرز)، اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه در بخش کشاورزی، مرداد 95

 24. بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری قطره ای ذرت روی شاخص تنش آبی گیاه (CWSI)، دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 1395

 25. بررسی عملکرد هیدرولیکی نوارهای آبیاری قطره ای در شرایط آبیاری با آب شور، دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور1395

 26. بررسي راندمان توزيع يکنواختي و راندمان پاشش سيستم آبياري باراني کلاسيک ثابت با آبپاش متحرک (مطالعه موردي: دشت فراهان استان مرکزي)، دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 1395

 27. بررسی عملکرد ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ) تحت تنش شوری در اقلیم گرم و خشک، دومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، دانشگاه تهران، مهرماه 1395

 28. بررسی تأثیر روش های آبیاری قطره ای تیپ و جوی پشته ای روی بهره وری آب ذرت در اقلیم اهواز، دومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، دانشگاه تهران، مهرماه 1395

 29. بررسی توابع عملکرد – شوری تحت دو روش آبیاری قطره ای تیپ و سطحی در اهواز، چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس,آذر ماه 1395

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. رتبه دوم دوره کارشناسی

  2. رتبه اول دوره کارشناسی ارشد

  3. رتبه اول دوره دکتری

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. آبهای زیرزمینی

   2. فیزیک خاک پیشرفته

   3. نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب

   4. آمار مهندسی

   5. نقشه برداری

   6. آبیاری عمومی

   7. آمار و احتمالات

   8. هوا و اقلیم شناسی

   9. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. جریان در محیط متخلخل

     2. مدیریت آب در مزرعه

     3. کیفیت آب

     اطلاعات تکمیلی