ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦
خانه
ابراهیم سوری
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: ریاضی محض گرایش آنالیز
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي رياضي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: sori.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: sori.ebrahim@yahoo.com
وبسایت شخصی: https://www.researchgate.net/profile/Ebrahim_Soori
سوابق علمی و تحصیلی
 1. B.sc: Booalisina Hamedan

 2. M.S: Kharazmi University

 3. Ph.d: Isfahan University

مقالات علمی پژوهشی
 1. Strong convergence for variational inequalities and equilibrium problems and representations

 2. Strong convergence of a general implicit algorithm for variational inequality problems and equilibrium problems and a continuous representation of nonexpansive

 3. Erratum to: An implicit method for finding a common fixed point of a representation of nonexpansive mappings in Banach spaces

 4. Approximation of fixed points for a continuous representation of nonexpansive mappings in Hilbert spaces

 5. Fixed point properties and Q-nonexpansive retractions in locally convex spaces

 6. AN IMPLICIT ALGORITHM FOR FINDING A FIXED POINT OF A Q-NONEXPANSIVE MAPPING IN LOCALLY CONVEX SPACES

 7. A PRODUCT TOPOLOGY CONVERGENCE SCHEME FOR FINDING A FUNCTION THAT IT’S VALUES ARE COMMON FIXED POINTS OF A FAMILY OF REPRESENTATIONS

 8. T_{\mu} inherits many properties of a representation in Banach and locally convex spaces

 9. Existence of sunny nonexpansive retractions and approximation of fixed points of a representation of nonexpansive mappings

 10. An implicit method for finding a common fixed point of a representation of nonexpansive mappings in Banach spaces

 11. EXTENSIONS OF SAEIDI’S PROPOSITIONS FOR FINDING A UNIQUE SOLUTION OF A VARIATIONAL INEQUALITY FOR (u; v)-COCOERCIVE MAPPINGS IN BANACH SPACES

 12. تعریف یک ماتریس بصورت منحصر بفرد و تعیین مقادیر ویژه و بردارهای ویژه متناظر با آ

 13. WEAK CONVERGENCE OF ALMOST-ORBITS OF A C-SEMIGROUP OF LINEAR CONTINUOUS OPERATORS IN BANACH SPACES

 14. A NOTE ON: A GENERAL ITERATIVE METHOD FOR EQUILIBRIUM PROBLEMS AND FIXED POINT PROBLEMS IN HILBERT SPACES

 15. STRONG CONVERGENCE OF ALMOST-ORBITS OF A C-SEMIGROUP IN BANACH SPACES

 16. A NOTE ON: STRONG CONVERGENCE FOR GENERALIZED EQUILIBRIUM PROBLEMS, FIXED POINT PROBLEMS AND RELAXED COCOERCIVE VARIATIONAL INEQUALITIES

 17. An implicit method for zero points of accretive operators and variational inequality problem in Hilbert spaces

 18. Convergence of almost-orbits of a C-semigroup of linear continuous operators in Banach spaces for invariant means

 19. STRONG CONVERGENCE OF A GENERAL IMPLICIT ALGORITHM FOR A CONTINUOUS REPRESENTATION OF NONEXPANSIVE MAPPINGS

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. ریاضیات عمومی

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی