ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦
خانه
عبداله احتشام نیا
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: ehteshamnia.ab@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ab.ehteshamnia@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. تکنولوژی تولیدات گیاهی (کاردانی) - دانشگاه لرستان

 2. مهندسی علوم باغبانی (کارشناسی) - دانشگاه تهران

 3. مهندسی علوم باغبانی (کارشناسی ارشد)- گرایش بیوتکنولوژی درختان میوه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 4. دکتری علوم باغبانی - گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1- بررسي تنوع ژنتيکي برخی توده هاي گردوی بومي استان گلستان با استفاده از نشانگر مولکولي ريزماهواره

 2. 2- Morphological and Molecular Evaluation of Persian Walnut Populations in Northern and Western Regions of Iran

 3. 3- Influence of environmental factors on antioxidant activity, phenol and flavonoids contents of walnut (Juglans regia L.) green husks

 4. 4- بررسي تنوع مورفولوژیکی و جغرافیایی توده¬های گردوي بومي مناطق مختلف استان گلستان با استفاده از صفات کیفی

 5. 5- بررسي تنوع مورفولوژیکی توده های گردوي بومي مناطق مختلف استان گلستان

 6. 6- تعیین آستانه تحمل به شوري در مرحله جوانه زنی در شش گیاه دارویی

 7. 7- بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه ها با کاربرد اسانس های گیاهی آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی

 8. 8- تأثیر استفاده از اسانس های گیاهی در کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی سبزیها

 9. 9- پیش بینی زمان وقوع مراحل فنولوژی خیار (Cucumis sativus L.) با استفاده از درجه حرارت تجمعي

 10. 10- Evaluation of Some Physical Properties of Cucumber (Cucumis sativus L.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. 1- بررسی تنوع ژنتیکی گردوهای بومی استان لرستان

 2. 2- بررسی تنوع ژنتیکی انارهای بومی استان لرستان

 3. 3- ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی میوه ارقام زیتون استان لرستان

 4. 4- تاثیر تیمارهای آماده سازی بذر بر جوانه زنی و شاخص های رشد دانهال گردو

 5. 5- اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپهای فلفل

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. International Symposium on Mulecular Markers in Horticulture, July 29-Agust 1 2009-Corvallis, Oregon Tiltle: Genetic Analysis of Persian Walnut Populations (Juglans regia L.), Using 11 SSR Markers

 2. 28th IHC Lisboan 2010 Titles:  Genetic Analysis of Persian Walnut Populations (Juglans regia L.), Using 11 SSR Markers  Investigation of Qualitative Morphological and Geographical Diversity among native populations of Persian walnut (Juglans regia L.) in Golestan province of Iran  Investigation of Diversity among five populations of native Persian walnut in Golestan province of Iran using Quantitative morphological traits

 3. The 4th International Cucurbitaceae Symposium Changsha, Hunan, China - Titles: • Evaluation of some physical properties of Cucumber (Cucumis sativus L.) • Comparison between two indian native Cucumber and a breeded Cucumber cultivar traits (Cucumis sativus L.) in vegetative and reproductive stsges • The study of growth degree day (GDD) in different phenological stages of three cucumbers (Cucumis sativus L.) cultivars

 4. 3rd Global summit on Medicinal and Aromatic Plants, Chiang Mai, Thailand- Titles: • Effect of Salinity on Seedling Growth Parameters of 10 Medicinal Plant Seeds • Investigation of 10 Medicinal Plant Seeds Response to Salinity Stress in Germination Stage

کتب منتشر شده
 1. دایرة المعارف گیاهان دارویی

افتخارات کسب شده
 1. 1- رتبه اول مقطع کاردانی - دانشگاه لرستان

 2. 2- رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. 1- مبانی میوه کاری

  2. 2- اصلاح درختان میوه

  3. 3- اصلاح گیاهان دارویی

  4. 4- تغذیه گیاهان

  5. 5- اصلاح گیاهان زینتی

  6. 6- بیوشیمی

  7. 7- گیاهشناسی

  8. 8- روش تحقیق

  9. 9- اصول باغبانی

  10. 10- عملیات کشت و پرورش گیاهان دارویی

  11. 11- عملیات کشاورزی

  12. سوابق اجرایی
   1. نظارت و اصلاح باغات میوه استان گلستان - شهرستان کردکوی

   2. همکاری در بخش تحقیقات (اهلی سازی) گیاهان دارویی - شرکت داروسازی خرمان

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. 1- کشت بافت گیاهان

   2. 2- بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان با نشانگرهای مولکولی

   3. 3- اهلی سازی و کشت گیاهان دارویی

   4. 4- به نژادی و اصلاح درختان میوه

   اطلاعات تکمیلی