ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
خانه
عباس رئیسی سرتشنیزی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: جراحی دامپزشکی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم درمانگاهی
دانشکده: دامپزشکی
ایمیل دانشگاهی: raisi.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: dr_abbas_raisi@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1388-1382 - دكتراي عمومي دامپزشکی (DVM) : دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهرکرد

 2. 1392-1388 - دكتراي تخصصي (DVSc) : جراحی دامپزشکی، دانشكده دامپزشكي دانشگاه ارومیه

مقالات علمی پژوهشی
 1. Saeed Azizi , Behnam Heshmatian , Keyvan Amini , Abbas Raisi , Mohammad Azimzadeh_ Alpha-lipoic acid loaded in chitosan conduit enhances sciatic nerve regeneration in rat-Iranian Journal of Basic Medical Sciences-2015; 18: 228-233.

 2. Gholam Ali Kojouri , Hossein Nourani , Sirous Sadeghian , Hadi Imani , Abbas Raisi _Pathological findings of slaughtered camels’ (Camelus dromedaris) kidneys in Najaf-Abad, Iran -Veterinary Research Forum. 2014; 5 (3) 231 - 235 Iran

 3. _A. S. Bigham&A. K. Zamani Moghaddam& H. Nourani&M. Cheraghchi Bashi&A. Raeisi_Ostrich tendon (new xenogenic) transplantation in rabbit model-Comp Clin Pathol DOI 10.1007/s00580-009-0843-6-2009

 4. Raisi, Abbas , Azizi, Saeed Delirezh, Nowruz ; Heshmatian, Behnam ; Farshid, Amir Abbas ; Amini, Keyvan _The mesenchymal stem cell–derived microvesicles enhance sciatic nerve regeneration in rat: A novel approach in peripheral nerve cell therapy-Journal of Trauma and Acute Care Surgery: April 2014 - Volume 76 - Issue 4 - p 991–997 doi: 10.1097/TA.0000000000000186

 5. Abbas Raisi; Saeed Azizi; Nowruz Delirezh; Behnam Heshmatian; Keyvan Amini _Use of Chitosan Conduit for Bridging Small-Gap Peripheral Nerve Defect in Sciatic Nerve Transection Model of Rat_IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY_2010

 6. Effects of tail fat on recovery times of anesthesia with isoflurane in fat-tailed Iranian Lori-Bakhtiyari lambs Siavash Sharifi 1 *, Abbas Raisi Sarteshnizi 2 , Farangis Sharifi 3 , Elham Yousefian Veterinary Research Forum. 2015; 6 (3) 205 - 209

 7. Effects of local administration of ibuprofen on sciatic nerve regeneration and reinnervation after egg shell membrane conduit repair in rat Raisi A. 1, Mohammadi R. 2 Journal of Neurosurgical Sciences 2015 Mar 24 [EPUB ahead of print]

 8. Local administration of ciliary neurotrophic factor enhances peripheral nerve regeneration Nobakhti-Afshar A., Raisi A., Mohammadi R. Minerva Ortopedica e Traumatologica 2015 August;66(4):161-74

 9. The Long-term Effects of Uncultured Omental Adipose-derived Nucleated Cells Fraction and Bone-marrow Stromal Cells on Sciatic Nerve Regeneration. Saeed Azizi; Behnam Heshmatian; Saman Mahmoudpour; Abbas Raisi.21-29 -2015Iranian Journal of Veterinary Surgery (IJVS)

 10. G. Farjanikish M. Sayari A. Raisi S. Shirian.Diffuse type testicular seminoma in a stallion-Comparative Clinical Pathology

 11. -Raisi , A; Rostami , M. Hajitabar, E. -Clinical evaluation of general anesthesia with Ketamine in mixture with Xylazine, Diazepam or Midazolam in hedgehogs-Iranian Journal of Vetrinary Clinical Sciences-accepted

 12. Abbas Raisi,Majid Taati, Milad Rostami, Elham Hajitabar-Anesthesia and sedation in Chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax) following intranasal administration of diazepam, midazolam xylazine with or without ketamine: Clinical evaluation-IJVS- 2016,11( 1) , 23-27

 13. Abbas Raisi, Ghasem Farjanikish, Mohsen Abbasi, Abbas Pirzadeh, Aref Kord, Fatemeh Ghalandari- Repairing Effect of Latex and Hydro-alcoholic Extract of Calotropisprocera on Wound Healing in Rat-Journal of Mazandaran University of Medical Sciences - (persian)- accepted

 14. Surgical Treatment of Uterine Prolapse in a Mare: Clinical Report- Ghasem Farjanikish -Abbas raisi-Ali Sookhthezari- IJVS 2016; 11(2); Serial No:25

 15. Raeisi.A.A review on anesthesia and sedation in birds-Eltiam 3 (2): 11-17, 2016

 16. Evaluation of effect of halothane anesthesia on the recovery time in Iranian Bakhtyari tailed sheep-Sharifi, S.; Raisi, A.; Sharifi, F-Iranian Journal of Vetrinary Clinical Sciences-Vol.11 / No.1

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. بررسی تاثير تزريق موضعي عامل بلوک کننده کانال کلسیمی( وراپامیل ) همراه با گرافت نانو فیبری کیتوزانی بر روي ترميم عصب سياتيك قطع شده دررت - پایان نامه دکترای حرفه ای آقای ماهان علیزاده- استاد راهنما: عباس رئیسی، استاد مشاورقاسم فرجانی کیش- رحیم محمدی_ تاریخ دفاع 19/07/1396

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Ureteral segment replacement using an ovine foetal urachus duct xenogenic graft in dogs-2nd international symposium of veterinary surgery,21-23april 2008, kerman- iran

 2. Field study of hoof wall problems in unshod working horses-2nd international symposium of veterinary surgery,21-23april 2008, kerman- iran

 3. • ارزیابی بالینی آرامبخشی به روش تجویز داخل بینی داروی میدازولام در پرنده مرغ عشق- چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور- مرداد ماه 1387-شهرکرد

 4. • درمان موفقیت آمیز مننژیت در یک راس گوساله- شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران-اردیبهشت ماه 1389- تهران

 5. • بررسی میزان شیوع سنگهای ادراری در uretheral process شتر یک کوهانه- شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران-اردیبهشت ماه 1389- تهران

 6. • مقایسه بی حسی caudal epidural توسط ترکیب لیدوکائین- سولفات منیزیوم در مقایسه با ترکیب لیدوکائین- آب مقطر در فضای اپیدورال در بز- دومین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور-خرداد ماه 1387-مشهد

 7. Uncultured omental adipose-derived uncleated cell fractions improve rat sciatic nerve regeneration through inside-out vein graft- The 1st national Congress on Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine, Iran- Isfahan- 21-22April-2011

 8. Ubiquinon (CoQ10) improves sciatic nerve regeneration in rat, The 1st national Congress on Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine, Iran- Isfahan- 21-22April-2011

 9. • درمان جراحی توی هم رفتگی دوازدهه به ژژنوم در یک قلاده سگ تریر در اثر بلع جوراب تهران_ هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران1391

 10. • مطالعه مقاومت جرب درمانیسوس گالینه پرندگان به سموم حشره کش تهران_ هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران1391

 11. • بررسی شیر خام و برخی از تقلبات شیر تهران_ هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران1391

 12. • گزارش یک مورد آبسه عقب حلقی ( Retropharyngeal abscess ) در یک رأس گاو هولشتاین 3 ساله تهران_ هفتمین کنگره دامپزشکی ایران1391

 13. • رخداد اروپریتونئوم در اثرپارگی مثانه در یک گاومیش نر یک ساله – دهمین کنگره جراحی و بیهوشی تبریز 1391

 14. • ساخت و ارزیابی عملکرد کاندوئیت کیتوزانی در ترمیم نقیصه کوتاه عصب سیاتیک رت– دهمین کنگره جراحی و بیهوشی تبریز 1391

 15. study on the haemotoxicity of chloramphenicol succinate in dogs-3th ICLASsymposium,istanbul,2011

 16. گزارش یک مورد هیدرومترا در مادیان 12 ماه بعد از جفت گیریب - سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب- اردیبهشت 1394

 17. گزارش یک مورد incisional hernia(فتق برشی)در گربه پرشین ماده عقیم شده - اولین کنگره طب خیوانات همراه- کرج مهر ماه 1394

 18. وقوع نقرس احشایی در یک بهله عقاب وحشی- نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- تبریز-4-7 آبان 1394

 19. آرتروپلاستی برشی ( excision arthroplasty ) برای کاهش درد مفصل لگنی یک قلاده سگ پیکنز 8 ساله-نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- تبریز-4-7 آبان 1394

 20. انسداد و توهم رفتگی روده کوچک در توله سگ دو ماهه توسط آسکاریس بدلیل خوراندن پیپرازین-نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- تبریز-4-7 آبان 1394

 21. ارزیابی بالینی بیهوشی تزریقی کتامین- زایلازین به همراه میدازولام و دیازپام در جوجه مرغ گوشتی - -نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- تبریز-4-7 آبان 1394

 22. وقوع فرم غيرمعمول تومور پوستي در تليسه-اولين كنگره بين المللي بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ- اردیبهشت ماه 1395- شیراز

 23. وقوع تومور سمينوما در يك راس الاغ- اولين كنگره بين المللي بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ - اردیبهشت ماه 1395- شیراز

 24. INHIBITORY ACTIVITIES OF UMBELIPRENIN AGAINST HUMANA172 AND MOUSE GL26 COLON CARCINOMA CELL LINES-5th National Congress on Medicinal Plants-esfahan-1395

 25. The First Report of Laemobothrion maximum (Phthiraptera) fromCommon Buzzards(Buteo buteo) in Iran-5th International Veterinary Poultry Congress-1394

 26. Anesthesia and analgesia in Chough following intranasal administration of diazepam, midazolamand-5th international veterinary poultry congress-1394

 27. Permethrin toxicity effects and spinal cord injury in rats-اولين كنگره بين المللي جراحي عروق مغز و نخاع- مشهد 1395

 28. وقوع تومور كارسينوساركوم پستاني و همانژيوساركوم در سگ-ششمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك- تهران 1395

 29. گزارش يك مورد رتيكولو پريتونيت ضربه اي در يك راس گوسفند بومي نژاد لري-دوازدهمين همايش ملي جراحي، بيهوشي و تصوير برداري تشخيصي دامپزشكي ايران- ارومیه- مهر1395

 30. بررسي اثرات ترميمي شيره و عصاره الكلي ساقه گياه استبرق(Calotropisprocera) بر روي زخم در مدل حيواني موش صحرايي-دوازدهمين همايش ملي جراحي، بيهوشي و تصوير برداري تشخيصي دامپزشكي ايران- ارومیه مهر 1395

 31. برذاشت جراحي تومورليپوما در يك قلاده سگ-دوازدهمين همايش ملي جراحي، بيهوشي و تصوير برداري تشخيصي دامپزشكي ايران- ارومیه مهر 1395

 32. Repairing lower eyelid laceration in a horse-4th International Congress of Large Animal Practitioner- 1395

 33. Verrucose sarcoid on the external nares of a horse- 4th International Congress of Large Animal Practitioners-1395

 34. برداشت جراحی پاپیلوماتوز چندتایی در ناحیه پرینه و مهبل یک راس گوساله: اهمیت درمان جراحی-اولین همایش کشاورزی،منابع طبیعی و دامپزشکی اردیبهشت 1396-اردکان- ایران

 35. گزارش یک مورد پاپیلومای پوستی در یک راس تلیسه و مروری بر درمان آن -اولین همایش کشاورزی،منابع طبیعی و دامپزشکی اردیبهشت 1396-اردکان- ایران

 36. نقش تغذیه در بروز لنگش در گاو های شیری -اولین همایش کشاورزی،منابع طبیعی و دامپزشکی اردیبهشت 1396-اردکان- ایران

 37. the effect of teucrium polium extract on skin wound healing in male rat- ششمین کنگره گیاهان دارویی- اردیبهشت 1396

 38. اثر داروي ترامادل بر روي مراحل بيهوشي و پارامترهاي كلينيكي هنگام تركيب با كتامين-بنزوديازپين ها يا كتامين-آلفا 2 آگونيست ها در سارگپه-يازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكي ايران- بابل شهریور 96

 39. Comparsion of the effect of Lucilia Sericata and Nitrofurazone on the healing of infection wounds - هجدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران- تهران شهریور 1396

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. بررسی اثر عصاره الکلی گیاه استبرق بر روی التیام زخم های پوستی بر روی مدل حیوانی موش صحرایی - کد طرح 9430261295- مجری طرح : رئیسی همکاران طرح : دکتر قاسم فرجانی کیش- دکتر محسن عباسی- مهندس عباس پیرزاده- عارف کرد - فاطمه قلندری

   2. ارزیابی بالینی بیهوشی در سارگپه توسط کتامین، زایلاین ، دیازپام ، میدازولام و ترامادول -کد طرح 9430261095-مجری: عباس رئیسی- همکاران دکتر حسن نوروزیان- میلاد رستمی

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. 1-اصول جراحی و هوشبری

   2. 2- رادیولوژی و تصویربرداری

   3. 3- جراحی عمومی دام های کوچک

   4. 4- جراحی عمومی دام های بزرگ

   5. 5- عملیات در بخش جراحی

   6. 6- کارورزی جراحی دامهای کوچک

   7. 7- کارورزی جراحی دامهای بزرگ

   8. سوابق اجرایی
    1. عضو کمیته اجرایی چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور- مرداد ماه 1387-شهرکرد

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی