ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧
خانه
فرانک هادي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زيست شناسي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: hadi.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: fara_hadi@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. PhD in Molecular Genetics, National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran, GPA: 18.62 out of 20, ranked 1

 2. MSc in Cellular and Molecular Biology, University of Tehran, Faculty Science,GPA: 17.83 out of 20, ranked 2

 3. BSc in Zoology, Lorestan University, Faculty of Science, GPA: 17.34 out of 20, ranked 1

مقالات علمی پژوهشی
 1. Transformation of Rapeseed by Mutated epsps Fused to Chloroplast Signal Peptide towards Glyphosate Resistance

 2. Cadmium Biosorption by a Glyphosate-Degrading Bacterium, a Novel Biosorbent Isolated from Pesticide-Contaminated Soils

 3. Quantitative Competitor PCR Assay to Detect Genetically Modified Roundup Ready Soybean in Foods Sold Commercially in Iran

 4. Effects of Missense R84Q Mutation on Human P5CS Enzyme Properties, an in-Silico Analysis

 5. Detection of Transgenic Roundup Ready Soybean Seeds by Molecular Methods

 6. Detection of Transgenic Roundup Ready Soybean Seeds Applying real-time PCR,

 7. New Bacterial Strain of the Genus Ochrobactrum with Glyphosate-Degrading Activity

 8. Development of Quantitative Competitive PCR Assay for Determination both the Copy Number and Expression Level of Synthetic Glyphosate Oxidoreductase Gene in Transgenic Canola Plants.

 9. Glyphosate Tolerance in Transgenic Canola Plant by a Modified Glyphosate Oxidoreductase (gox) Gene

 10. Differential Expression of Olive Plantlet under Osmotic Stress. Iranian Journal of Biology

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی تاکسونومی و بیوسیستماتیک برخی از گونه های جنس Alyssum L. در ایران"

 2. راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی اثرات عصاره ی آبی بذر گیاه هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis) بر بیان ژن و مقدار آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در سلولهای HepG2 مقاوم شده به انسولین توسط گلوکزآمین"

 3. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسي اثر تیمارهای پرایمینگ بر شاخص¬های جوانه¬زنی و بهبود تحمل به تنش خشکی بذر شبدر لاکی (Trifolium incranatum L.)"

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. The 12th Conference of Biology of Iran

 2. 30th FEBS Congress- 9th IUBMB Conference

 3. XVII International Botanical Congress, Austria Center,

 4. The Seventh Asia Pacific Bioinformatics Conference

 5. 7th National Biotechnology Congress

 6. 12th National Biotechnology Congress,

 7. 12th National Biotechnology Congress

 8. the 8th National Biotechnology Congress of Iran and the 4th Congress on Biosafety and Genetic Engineering,

 9. 7th National Biotechnology Congress

 10. 12th National Biotechnology Congress

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. مدیر گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی