ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٨ ارديبهشت ١٣٩٦
خانه
رحيم ملک نيا
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: علوم جنگل
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: maleknia.r@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1- كارشناسي- دانشگاه تهران (1383-1379)

 2. 2- كارشناسي ارشد - دانشگاه تهران (1385-1383)

 3. 3- دكتري- دانشگاه تهران (1385-1389)

مقالات علمی پژوهشی
 1. The Effects of Ecotourism on the Environment (Case Study of Absefid Waterfall in Lorestan Province)

 2. Ecological Based Planning of Forest Outdoor Recreation Case Study: Traditional Span of Mandj in Lordegan Forests-Iran

 3. Ecological Capability Evaluation of Taf Traditional-Property for Intensive Recreation based on MCDM

 4. Site selection for local forest park using analytic hierarchy process and geographic information system (case study: Badreh County)

 5. Factors Affecting Agroforestry Acceptance Level by Framers

 6. An ecological capability evaluation model for recreation, conservation and protection functions of Iran’s Zagros forests: Javanrood region

 7. نقش اقتصادي جنگل در معيشت خانوارهاي روستايي در زاگرس شمالي

 8. تهيه سياهه معيار ها و شاخص هاي پايش پايداري کارکردهاي اکولوژيکي جنگل هاي شمال در سطح واحد مديريت جنگل )مطالعه موردي: جنگل خيرود نوشهر(

 9. تهیه مدل ویژه ارزیابی اکولوژیک برای برنامه ریزی راهبردی در جنگل خیرود

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. شاگرد اول دوره كارشناسي

  2. رتبه دو كنكور كارشناسي ارشد سراسري

  3. رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد

  4. دريافت لوح تقدير به عنوان دانش آموخته برگزيده توسط ريس وقت دانشگاه تهران در 1383

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. چنگلداری 1- دوره کارشناسی

   2. جنگلداری 2- کارشناسی

   3. جنگلداری شهری - کارشناسی

   4. برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل- کارشناسی ارشد

   5. آمایش سرزمین- کارشناسی ارشد

   6. ترویج در منابع طبیعی- کارشناسی ارشد

   7. توسعه پایدار منابع طبیعی - دکتری

   8. برنامه ریزی جامع واحدهای جنگلی - دکتری

   9. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. مديريت پايدار جنگل

     2. آمايش سرزمين و آمايش جنگل

     3. ارتباط انسان و جنگل

     4. جنگلداري شهري و اكوتوريسم

     5. جنگلداري سنتي

     اطلاعات تکمیلی