ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
خانه
مجتبي گراوند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ اسلام
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاريخ
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: garavand.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: garavand25@yahoo.com
وبسایت شخصی: garavand2010.blogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. كارشناسي تاريخ محض، 1381- 1384.

 2. كارشناسي ارشد تاريخ اسلام، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1385- 1387.

 3. دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1387-1391.

 4. پایان نامه کارشناسی ارشد: سفرنامه نویسان و سفرنامه نویسی در تمدن اسلامی؛ مطالعه ی موردی ابن فضلان، ابن جبیر و ابن بطوطه؛ به راهنمایی استاد فقید دکتر صادق آئینه وند، شهریور 1387.

 5. رساله ی دکتری: کارکرد سیاسی – اجتماعی نهاد فتوّت و جوانمردی در سده های هفتم و هشتم هجری شرق جهان اسلام؛ به راهنمایی استاد فقید دکتر صادق آئینه وند، اسفند 1391.

مقالات علمی پژوهشی
 1. مطالعه تطبیقی عوامل کامیابی اسلام گرایان ایران و ناکامی همتایان مصری در حفظ قدرت سیاسی پس از انقلاب، فصلنامه ژرفاپژوه، سال سوم، ش 10، زمستان 1395.

 2. واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هجری، پژوهش نامه خراسان بزرگ، 1394.

 3. توسعه فرهنگی: بررسی ویژگی ها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه متین، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، پذیرش قطعی.

 4. نظام تک حزبی، بحران مشارکت سیاسی و تأثيرات آن در فروپاشی حکومت پهلوی دوم، پذیرش.

 5. فروپاشی الگوهای مقبولیت حکومت پهلوی دوم: عرفی سازی و زمینه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران، پذیرش.

 6. واکاوی اجماع گفتمانی اعتدالیون مذهبی و روشنفکران در پیدایش انقلاب مشروطیت، پذیرش.

 7. ساختار نهاد قضاء در دوره عباسیان، پذیرش.

 8. بررسی و تحلیل گفتمان فتوت در تاریخ اسلام از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری، فصلنامه تاریخ اسلام، علمی- پژوهشی (ISC)، پژوهشکده تاریخ اسلام، سال چهارم، ش 15، زمستان 1391.

 9. شیوه سفرنامه نویسی در مغرب و اندلس (قرون 4- 8 ه. ق)؛ مطالعه ی موردی «الرحلة المغربیه» ابوعبدالله عبدری، پژوهش های تاریخی، علمی- پژوهشی (ISC)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ش 4، 1390.

 10. خطاب الفتوه الصوفیه فی تاریخ الاسلام من القرن الثالث الی القرن الثامن الهجری دراسه و تحلیل، مجله بین المللی علوم انسانی به زبان عربی و انگلیسی (ISI)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1392.

 11. ساختار سیاسی – اجتماعی کوفه در دوره خلفای راشدین و امویان، فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ، دانشگاه محلات، اراک، 1386.

سایر مقالات چاپ شده
 1. تبیین برنامه ها و اقدامات فرهنگی و اقتصادی امام علی (ع)

 2. تاثیرشرایط اقلیمی عربستان بر وضعیت اقتصادی مکه و مدینه پیش از اسلام

 3. تحلیلی نو بر نگرش امام سجاد (ع) نسبت یه قیام توابین و مختار

 4. نقش و جایگاه اقتصاد نفتی در توسعه سیاسی ایران

 5. بررسی اندیشه های سیاسی میرزای ناینی در عصر مشروطه

 6. باستان گرایی در نهضت فرهنگی شعوبیه

 7. تحلیلی بر کارکرد نهاد حسبه در جامعه اسلامی تا پایان عصر عباسیان

 8. نقش اجتماعی و فرهنگی سادات در عصر سلطان حسین بایقرا (875-912 ه. ق).

 9. معرفی و نقد آثار اتان کلبرگ درباره تشیع امامی

 10. معرفی و نقد کتاب «هرسین در گذر تاریخ»

 11. چگونگی تکمیل دانش داروسازی توسط مسلمانان در قرن چهارم هجری قمری

 12. جایگاه علم پزشکی در دانشگاه جندی شاپور و تأثیر آن بر مراکز علمی تمدن اسلامی.

 13. شکل گیری انقلاب اسلامی ایران: تبیین تاریخی ولایت فقیه سیاسی امام خمینی از تئوری تا عمل (1340- 1357).

 14. تحلیل و ارزیابی شیوه تاریخ نگاری دهبی در دول الاسلام، فصلنامه ی تاریخ پژوهی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391.

 15. بررسی نقش و جایگاه مالک اشتر در تاریخ صدر اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1391.

 16. بررسی نقش و جایگاه محمد بن مسلمه در تاریخ صدر اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1392.

 17. بررسی برخی رفتارهای جاهلی حاکم بر شبه جزیره عربستان پیش از اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1390.

 18. وجوه سیاسی امامت از نگاه فرق امامیه- تاریخ نامه خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، پاییز 93.

 19. اصلاحات و رویکردهای سیاسی – اقتصادی در سیره حضر ت امیر (ع) - تاریخ نو- تربیت مدرس، تابستان 93

 20. بررسی هرمنوتیک فلسفی از نگاه گادامر با تکیه بر کتاب «حقیقت و روش» - تاریخ نامه خوارزمی، 93

 21. جایگاه موالی در کوفه و انگیزه آن ها در قیام مختار، فصلنامه ی تاریخ پژوهی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.

 22. بررسی و تحلیل سفرنامه تجانی- در دست چاپ.

 23. فتوت و جوانمردی از نگاه درون و برون دینی.

 24. بررسی تأثیر مناظرات و سفر امام رضا (ع) به خراسان در اثبات و معرفی امامت، پذیرش.

 25. شكل گيري گفتمان جبهه ملي: شكاف دروني و وقوع كودتاي 28 مرداد 1332.

 26. شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران: زمینه های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول، پذیرش 1395.

 27. واکاوی پیامدهای حکومت آل بویه عراق بر ساختار سیاسی - فرهنگی جهان اسلام ، پذیرش 1395.

 28. معرفی و نقد کتاب جغرافیای تاریخی لرستان، پذیرش 1395.

 29. واکاوی زمینه های تاریخی فروپاشی نظم سلطانی و کاهش مقبولیت حکومت پهلوی دوم، پذیرش.

 30. بررسی ساختار مطلقه حکومت پهلوی اول: آسیب شناسی تجدد گرایی )1304- 1320 ش)، پذیرش.

 31. واکاوی فرآیند چگونگی همگرایی نهضت آزادی با جنبش اسلامی و انقلابی امام خمینی (ره)، پذیرش.

 32. مبانی اندیشه عرفانی و سیاسی امام خمینی (ره).

 33. واکاوی رهیافت‌ های علل قیام امام حسین (ع).

 34. بررسی علل و دلایل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.

پایان نامه ها
 1. اصلاحات ارضی در لرستان -راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 94.

 2. اصناف و پیشه وران در ایران عصر سلجوقی، راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 94.

 3. ساختار حیات شهری ایران در عصر تیموریان، راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن 94.

 4. نظام اداري ايران در عصرصفويه بر اساس سفرنامه اروپاييان، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 94.

 5. اوضاع اقتصادي بندر عباس در زمان شاه عباس، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، 94.

 6. اوضاع فرهنگی خراسان از سقوط بنی امیه تا روی کار آمدن مامون عباسی، مشاور پایان نامه ارشد، بهمن 94.

 7. فرآیند شکل گیری هویت ایرانی - اسلامی در متون تاریخی فارسی، راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، خرداد 95.

 8. تعامل و تقابل علمای شیعه با پهلوی اول، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 95.

 9. وضعیت علمی ایران در دوره سلجوقیان، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 95.

 10. بررسی نقش ایرانیان کوفه در قیام مختار، راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 95.

 11. سازمان قشون و دگر گوني هاي آن در عصر صفويه؛ راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن 1395

 12. بررسی تداوم جشن ها و اعیاد ایرانی در قرون نخستین اسلامی، راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن 1395.

 13. بررسی عملکرد حکام قاجار در پیشکوه لرستان و پیامدهای آن، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن 1395.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. فتوت و جوانمردی در سیره ی نبوی و جایگاه حضرت محمد (ص) در میان فتوت نامه نویسان، مقاله برگزیده، همایش سیره پژوهشی، اردیبهشت 92، پژوهشکده تاریخ اسلام.

 2. بررسی شخصیت علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تربیت مدرس، همایش خواجه نصیرالدین طوسی، زمستان 1387.

 3. بررسی مبانی و اصول رویکردهای اصلاحات اقتصادی و سیاسی حضرت امیر (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، اسفند 92.

 4. اصول و مبانی مناسبات اجتماعی و انسانی و جایگاه آن در سیره ی امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، 1393.

 5. تبیین علل تداوم آیین نوروز در قرون نخستین اسلامی، مقاله برگزیده، همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین، اردیبهشت 94.

 6. بررسی آیین فتوت و جوانمردی در فتوت نامه میرسید علی همدانی، مقاله برگزیده، همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی، همدان، آبان 94.

 7. موانع و آسیب های همدلی و همزبانی از دیدگاه امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی ، آبان 94.

 8. خرد جمعی از دیدگاه امام علی (ع) و نقش آن در همدلی و همزبانی، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، آبان 94.

 9. مسئولیت های متقابل دولت و امام از دیدگاه امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، آبان 94.

 10. تفسیرهای انحرافی از مهدویت و تبیین فلسفه انتظار، مقاله برگزیده، همایش بین المللی دولت - تمدن اسلامی، 1394.

 11. فرهنگ و تمدن در حکومت شیعی فاطمیان، مقاله برگزیده، همایش بین المللی دولت تمدن اسلامی، 1394.

 12. لایحه‌ی کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی، همایش ملی نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی، 1394.

 13. سیر تاریخی نقش و جایگاه شیعیان در عربستان سعودی، بوم شناسی جهان تشیع در حوزه خلیج فارس، اسفند 94، اصفهان.

 14. تحلیلی بر چگونگی رابطه امام علی (ع) با اهل کتاب، مقاله برگزیده، همایش بین المللی غدیر، رشت اسفند 94.

 15. علل گروش ایرانیان به تشیع در قرون نخستین اسلامی، مقاله برگزیده، همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران، اسفند 94

 16. نقش امام جواد (ع) در تبیین و معرفی امامت، مقاله برگزیده، همایش بین المللی سیره و زمانه امام جواد، قم، اردیبهشت 95.

 17. بررسی اهداف قیام عاشورا با تکیه بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مقاله برگزیده، همایش بین المللی اهداف و قیام عاشورا، قم، اردیبهشت 1395

 18. نقش تغذیه سالم و بهداشت بر سلامت روان از دیدگاه حکیم جرجانی، همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی، گرگان، 1395.

 19. بررسی تحلیلی نقش و جایگاه اسلام شناسان اروپایی، مقاله برگزیده، همایش بین المللی تبیین فراز و فرود جایگاه رسول الله (ص) از منظر اسلام شناسان اروپایی، اصفهان، شهریور 1395 .

 20. اصل عدالت در معیشت و اقتصاد در سیره امام علی (ع)، مقاله برگزیده، کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع)، قم 1395.

 21. اهمیت و جایگاه کار و شغل در سیره امام علی(ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95

 22. مدیریت مؤلفه‌های اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و اقتصاد مقاومتی در سیره‌ی امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95.

 23. خودکفایی اقتصادی در سیره معصومین با تکیه بر سیره علوی (ع)، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95.

 24. سیره علوی (ع)، اقدام و عمل در شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، مقاله برگزیده همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95.

 25. شاخصه های اقتصاد مقاومتی در سیره علوی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95.

 26. بررسی و تحلیل تحولات اجتماعی ایران در دوره امویان، مقاله برگزیده، کنفرانس ملی دانش روانشناسی و جامعه شناسی ایران، مرکز مطالعات حکمت مرنضوی، تهران، 1395.

 27. بررسی تطور سیاسی – اجتماعی جاهلیت مقارن ظهور اسلام، مقاله برگزیده، همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن: چالش ها و بایسته ها، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد 1395.

 28. جندی شاپور: جغرافیای تاریخی، کنکره بین اللملی جندی شاپور، مقاله برگزیده، دزفول، 1395.

 29. تعامل فرهنگ ایرانی – اسلامی در شاهنامه فردوسی، سخنرانی در همایش علمی انجمن دانشجویان دانشگاه لرستان- اردیبهشت 93.

 30. واکاوی هویت ایرانی – اسلامی در تاریخ اسلام، سخنرانی در همایش انجمن علمی دانشجویان دانشگاه لرستان، بهمن 92.

 31. مولفه های یک زندگی ایده آل از دیدگاه امام علی(ع)، همایش ملی معناداری زندگی در ساحت علم و دین، بوشهر 1395.

 32. تبيين علل رويكردهاي مختلف مورخان شيعه به فرقه نگاري، همایش بین‌المللی «روش‌شناسی مطالعات فرقه‌نگاری شیعه»، اصفهان، اسفند 95.

 33. بررسی وضعیت حج و اقدامات رفاهی خلفای عصر اول عباسی در برگزاری آئین حج (132-232 هـ.. ق)، همایش ملی حج در پویه تاریخ، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.

 34. عقلانیت در رویارویی با فرقه های اسلامی در سیره رضوی (ع)، همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی (ع)، دانشگاه تهران.

 35. واکاوی نظرات و آراء انتقادی آخوند زاده و ملکم خان درباره مناسبات حکومت و مردم در ایران عصر قاجار، همایش ملی دولت مردم، پژوهشگاه علوم انسانی.

 36. واکاوی مبانی و تبارشناسی فرهنگ فتوّت و جوانمردی پیش از اسلام، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.

 37. مبانی فرهنگ فتوّت و جوانمردی در قرآن کریم و سیره نبوّی (ص)، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.

 38. فتوّت و جوانمردی در سیره نظری و عملی ائمه اطهار (ع)، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.

 39. بازتولید هویت دینی در کلام سیاسی امام خمینی و تبلور گفتمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، همایش ملی قرآن و انقلاب، قم.

 40. بررسی نقش نظریه ولايت فقيه سیاسی امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همایش ملی قرآن و انقلاب، قم.

 41. واکاوی آسیب ها و موانع پای بندی به حقوق فردی و اجتماعی از منظر امام علی (ع)، همایش ملی قرآن و انقلاب، قم.

 42. واکاوی مبانی و مولفه های اقتصاد مقاومتی در سیره علوی (ع)، همایش ملی قم.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه اول، فارغ التحصيلان مقطع کارشناسی 1384.

  2. کسب رتبه اول، فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد 1387.

  3. کسب رتبه اول، فارغ التحصيلان مقطع دكتري 1391.

  4. رتبه 6، آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1384.

  5. رتبه يك (1) آزمون کتبی ورودي دكتري دانشگاه تربيت مدرس 1387.

  6. برگزیده جشنواره قرآن و عترت 1395.

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. دارای مجوز صلاحیت مدرسی از شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق مصوبه دانشگاه تربیت مدرس تهران.

   2. - تدریس دروس مقطع کارشناسی: 1- تاریخ تشیع 2- تاریخ اسلام 3- انقلاب اسلامی ایران و ریشه های تاریخی آن 4- اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران 5- فلسفه تاریخ 6- مبانی تاریخ اجتماعی ایران 7- مبانی جامعه شناسی 8- روش تحقیق

   3. تاریخ تحولات اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری قمری،متون عربی به زبان فارسی، تاریخ اسلام تا سال 40 هجری، تاریخ اسلام از 41- 227 هجری، تاریخ اسلام از 227 تا سقوط خلافت،مبانی علم سیاست، تاریخ ایران از مغولان تا صفویه، تاریخ امامت،تاریخ معاصر جهان اسلام

   4. تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: 1- تاریخ تشیع 2- تاریخ تحلیلی زندگانی حضرت امیر (ع) 3- تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی. 4- دولت های شیعی. 5- متون تخصصی.

   5. تدریس دروس مقطع دکتری: 1- تاریخ تشیع 2- تاریخ عثمانی

   6. سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف همچون: دانشگاه علوم قرآن و معارف اسلامی و...

   7. مدرک و مجوز تدریس دروس عمومی معارف اسلامی در دانشگاهها از دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، تهران.

   8. مدرک صلاحیت آشنایی با فنون و روش تدریس از دفتر معارف اسلامی، تهران.

   9. مدرک آشنایی با علوم اسلامی از حوزه مرکزی دانشجویی فاطمی تهران.

   10. مدرک تربیت مربی سواد فضای مجازی.

   11. سوابق اجرایی
    1. عضو پیوسته انجمن تاریخ اسلام .

    2. عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ.

    3. عضو انجمن تاریخ نگاری محلی ایران.

    4. رئیس مرکز آموزش عالی کوهدشت.

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. تاریخ تحولات فکری، فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام-

    2. تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

    3. مبانی جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی

    4. روش شناسی و روش تحقیق در تاریخ

    5. تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ

    6. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

    7. مبانی تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران

    8. تاریخ تشیع و دستاوردهای فکری و فرهنگی شیعیان در گذر تاریخ

    اطلاعات تکمیلی
    1. داور همایش ها و مجلات پژوهشی و تخصصی.

    2. مدرس کارگاه : سیره اخلاقی حضرت زهرا (س).

    3. مدرس کارگاه: غدیر و پیام آن در تاریخ اسلام.

    4. مدرس کارگاه: سیره تربیتی و اخلاقی پیامبر اکرم (ص).

    5. حضور در کارگاههای مختلف همچون: کارگاه آموزش تاریخ شفاهی، کارگاه اداره مرزی عثمانی در عراق در قرن نوزدهم میلادی، کارگاه تمدن سازی نوین ایرانی- اسلامی، کارگاه ژئوپولتیک تشیع در خلیج فارس و...

    6. داور و سخنران کرسی ازاد اندیشی، تمدن اسلامی - ایرانی «تعامل یا تقابل»، دانشگاه لرستان، فروردین 94.

    7. داور و سخنرانی در کرسی آزاد اندیشی: تبیین مولفه ها و شاخصه های اقتصاد مقاومتی در قرآن کریم، دانشگاه علوم قرآن لرستان، اردیبهشت 95.

    8. کرسی آزاد اندیشی: حقوق و جایگاه زن در اسلام؛ تساوی یا تشابه؟ - داوری و سخنرانی دانشکده علوم قرآن خرم آباد بهمن 1395.

    9. کرسی آزاد اندیشی: چالش ها و راهکارهای عملی برای پیاده سازی سبک زندگی ایرانی - اسلامی،داور و سخنرانی، دانشکده علوم قرآن و معارف اسلامی خرم آباد، 1395.

    10. سخنرانی درباره دیپلماسی امیرکبیر به مناسبت روز امیرکبیر.

    11. سخنرانی درباره عزت و کرامتِ نفس از دیدگاه حضرت علی (ع) به مناسبت میلاد مبارک امام علی (ع)

    12. سخنرانی: عاشورا تبلور عشق، حماسه، عزت و شهادت

    13. سخنرانی: فلسفه و علل بعثت پیامبران الهی

    14. سخنرانی: رسالت دانشجو به مناسبت 16 آذر

    15. سخنرانی: غدیر و پیام آن به مناسب مراسم جشن عید سعید غدیر خم و دانشجویان جدیدالورود

    16. سخنرانی: راز شهادت امام حسین (ع) به مناسبت اربعین حسینی.

    17. سخنرانی: جوانمردی امام حسن (ع) به مناسب میلاد مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام .

    18. سخنرانی: درس های قیام امام حسین (ع)

    19. سخنرانی: اخلاق فردی و اجتماعی در سیره نبوی (ص)