ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
خانه
عليرضا غياثوند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: شيمي تجزیه
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي شيمي تجزیه
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: ghiasvand.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: a_ghiasvand@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. High School: Natural Science, Malayer, Iran, 1990

 2. B.Sc.: Applied Chemistry, Buali-Sina University, Hamadan, Iran, 1994

 3. M.Sc.: Analytical Chemistry, Tarbiat-Modarres University, Tehran, Iran, 1996

 4. Ph.D.: Analytical Chemistry, Tarbiat-Modarres University, Tehran, Iran, 2000

 5. Post Doc.: Prof. Janusz Pawliszyn, Waterloo University, Canada, 2005

مقالات علمی پژوهشی
 1. A new optical sensor for selective quantitation of uraium by immobilization of arsenazo III on agarose membrane, F. Nazari Serenjeh, P. Hashemi, A.R. Ghiasvand, F. Rasolzadeh , Anal. Methods, 2016, Accepted

 2. Review: Cooling-assisted microextraction: Comparison of techniques and applications, A.R. Ghiasvand, S. Hajipour, N. Heidari, TrAC, Trends Anal. Chem. 77 (2016) 54-65

 3. Direct determination of acrylamide in potato chips by using headspace solid-phase microextraction coupled with gas chromatography-flame ionization detection, A.R. Ghiasvand, S. Hajipour, Talanta 147 (2016) 417-422.

 4. Cooling/heating-assisted headspace solid-phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from contaminated soils, A.R. Ghiasvand, M. Pirdadeh-Beiranvand, Anal. Chim. Acta 900 (2015) 55-66

 5. Comparison of Ultrasound-Assisted Headspace Solid-Phase Microextraction and Hydrodistillation for the Identification of Major Constituents in Two Species of Hypericum, A.R. Ghiasvand, S. Shadabi, S. Hajipour, A. Nasirian, M. Borzouei, E. Hassani-Moghadam, P. Hashemi, J. Chromatogr. Sci. 54 (2015) 1-7

 6. A solid-phase microextraction platinized stainless steel fiber coated with a multiwalled carbon nanotube-polyaniline nanocomposite film for the extraction of thymol and carvacrol in medicinal plants and honey, A.R. Ghiasvand, S. Dowlatshah, N. Nouraei, N. Heidari, F. Yazdankhah, J. Chromatogr. A 1406 (2015) 87-93

 7. A new dispersive liquid-liquid microextraction method followed by direct GFAAS determination optimized with experimental design and response surface methodology for determination of Ag(I) in water samples, A.R. Ghiasvand, S. Shadabi, S. Hajipour, A. Nasirian, H. Sharghi, Anal. Bioanal. Chem. Res. 2 (2015) 60-71.

 8. A study of the pollution of ten popular medicinal plants by heavy metals in Khoramabad (Iran), P. Hashemi, M. Rashidi, A. Rahimi, A.R. Ghiasvand, F. Hosseini, Zanko J. Med. Sci. 15 (2014) 17-25.

سایر مقالات چاپ شده
 1. Electromembrane microextraction (EMME) of zidovudine and lamivudine in pharmaceutical products followed by UV determination, A.R. Ghiasvand, K. Hasanvand, Anal. Sci., Under Preparation

 2. Vacuum-assisted solid-phase microextraction for analysis of PAHs in complicated solid samples without sample preparation, A.R. Ghiasvand, M. Beiranvand, Analyst, Under Preparation.

 3. Vacuum-assisted solid-phase microextraction: A new horizon for reinforced microextraction methods, A.R. Ghiasvand, F. Zarghami, M. Beiranvand, F. Yazdankhah, Anal. Chim. Acta, Under Preparation

 4. Cooling-assisted needle trap device (CA-NTD) for analysis of solid sample using graphene oxide/silica sorbent,A.R. Ghiasvand, S. Dowlatshah, N.Heidari,Anal. Chem., Under Preparation.

 5. Quality control of fragrant rice by screening of hexanal using headspace solid-phase microextraction coupled to gas chromatography, A.R. Ghiasvand, A. Nasirian, Flav. Frag. J., Under Preparation.

 6. Electro-enhanced bulk-liquid membrane transport (EE-BLMT) of Iron ions followed by UV-Vis spectrophotometric determination, A.R. Ghiasvand, A. Nasirian, Sep. Sci. Technol.,Under Preparation

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. شاگرد ممتاز دوره های دیپلم، كارشناسي و کارشناسی ارشد

  2. رتبه اول آزمون دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1374

  3. پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم پایه در سال 1383

  4. پژوهشگر برگزیده دانشگاه لرستان در سال 1383

  5. جایره پژوهشگران برتر استان لرستان در سال 1383

  6. پژوهشگر برگزیده اداره استاندارد استان لرستان سال 1384

  7. جایره نخبگان برگزیده استان لرستان در سال 1385

  8. برگزیده استانی بعنوان جوانترین دانشیار دانشگاههای استان لرستان 1385

  9. پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم پایه در سال 1386

  10. جایره پژوهشگران برتر استان لرستان در سال 1386

  11. پژوهشگر برگزیده دانشگاه لرستان در سال 1387

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. تدريس دروس تئوری و آزمایشگاههای دوره كارشناسي شیمی: شیمی عمومی 1 و 2، شیمی تجزیه 1 و 2، شیمی تجزیه دستگاهی

   2. تدريس دوره كارشناسي ارشد رشته شیمی تجزیه: شیمی تجزیه پیشرفته، روشهای فیزیکی و شیمیائی جداسازی، مباحث نوین در شیمی تجزیه

   3. تدريس دوره دکتری رشته شیمی تجزیه: روشهای نوین در آنالیز دستگاهی، کروماتوگرافی پیشرفته

   4. تدريس دوره كارشناسي ارشد رشته زمين شناسي اقتصادي: روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز نمونه ای معدنی

   5. تدريس دوره دکتری رشته زمين شناسي اقتصادي: آنالیز دستگاهی

   6. تدريس دوره كارشناسي ارشد رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي: کاربرد روشهای دستگاهی مدرن در آنالیز آلاینده ها

   7. تدريس دوره های آمادگی المپياد شيمي

   8. راه اندازی وآموزش دستگاههای مختلف تخصصی تجزیه در دانشگاه ها و سازمانهای مختلف

   9. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در سازمانهای مختلف

   10. سوابق اجرایی
    1. Member of Publications Council of Faculty of Sciences

    2. Member of Publications Council of Faculty of Sciences

    3. Chairman of the Central Library of University

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. انواع روشهای استخراج با فاز جامد و میکرواستخراج با فاز جامد

    2. پیش تغلیظ، استخراج و اندازه گیری انواع آلودگی های آلی و معدنی در آب، خاک و هوا

    3. استخراج، شناسائی و تخلیص داروها و ترکیبات موثره گیاهان داروئی و غذائی

    4. اندازه گیری حلالیت ترکیبات و استخراج ترکیبات آلی و معدنی توسط سيالهاي فوق بحراني

    5. جداسازی توسط روشهای استخراج مايع - مايع هموژن و استخراج مايع - مايع پراکنده

    6. کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع با کارآئی بالا

    7. طراحي و ساخت الكترودهاي يون گزين

    اطلاعات تکمیلی