ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
خانه
خسرو عزيزي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زراعت اكولوژي كشاورزي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: azizi.kh@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: azizi_kh44@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری تخصصی: اکولوژی کشاورزی - با معدل الف دانشگاه تربیت مدرس - 1382

 2. کارشناسی ارشد: زراعت - با معدل الف دانشگاه تربیت مدرس - 1372

 3. کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات - با رتبه اول دانشگاه شهید چمران اهواز - 1367

مقالات علمی پژوهشی
 1. اثر ماده آلی، پتاسیم و کلسیم بر عملکرد، ترکیب شیمیایی و پوسیدگی گلگاه هندوانه در یک خاک سبک

 2. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد

 3. مطالعه بهره برداری زمانی از اراضی زراعی زیر کشت مخلوط تاخیری ماشک برگ درشت با تریتیکاله

 4. Azizi, K., & Heidari, S. (2013). A comparative study on energy balance and economical indices in irrigated and dry land barley production systems. International Journal of Environmental Science and Technology, 10(5), 1019-1028

 5. Sedigh, A., Azizi, K., & Azizi, F. (2014). Studying the effects of biological and chemical fertilizing systems on yield and yield components of cumin (Cuminumcyminum L.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 7(2), 60.

 6. Azizi, K., & Changaie, N. (2013). The Effect of Sulfuric Acid, Temperature, seed production locations and Agronomic Factors on Hard Seed Breakdown in Annual Medic (Medicago scutellata cv. Robinson). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(9), 926.

 7. Azizi, K., Heidari, S., & Akbari, A. (2012). Indicators to determine the usefulness of mixed and pure culture systems of triticale (X Triticosecale. Wittmack) and green pea (Lathyrus sativus L.) in rainfed conditions of Iran. Life Science Journal, 9(3).

 8. Azizi, K., Zareh, A., Hidary, S., & Dehaghi, M. A. (2011). Effects of sowing date, planting method and cultivar on growth traits, seed yield and yield components of chickpea in dry farming condition. Research on Crops, 12(1), 87-98.

 9. Kahrizi, D., Azizi, K., & Haghi, Y. (2011). Relationships among yield and yield components and essence in cumin (Cuminum cyminum L.) under different climate conditions. Biharean Biol, 5(1), 63-68.

 10. Azizi, K. H. O. S. R. O., Yaghobi, M. O. H. A. M. M. A. D., Hidary, S. A. E. I. D., Chaeichi, M. R., & Roham, R. (2011). Effects of different methods of magnesium sulphate application on qualitative and quantitative yield of lentil (Lens culinaris Medik.) cultivars under Khorramabad climatic conditions of Iran. Res Crops, 12, 103-111.

 11. Azizi, K., Mofrad, A. D., Heidari, S., Dehaghi, M. A., & Kahrizi, D. (2011). A study on the qualitative and quantitative traits of barley (Hordeum vulgare L.) and narbon vetch (Vicia narbonensis L.) in intercropping and sole cropping system under the interference and control of weeds in dry land farming conditions of Iran. African Journal of Biotechnology, 10(1), 13-20.

 12. Hashemi, P., Shamizadeh, M., Badiei, A., Ghiasvand, A. R., & Azizi, K. (2009). Study of the essential oil composition of cumin seeds by an amino ethyl-functionalized nanoporous SPME fiber. Chromatographia, 70(7-8), 1147-1151.

 13. تجزیه و تحلیل شاخصهاي رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازي رگرسیونی

 14. Khosroo Azizi , Majid Amini Dehaghi and Habib Abbasipour , 2004. Effect of Different Air and Root-zone Temperatures on Nitrogen Fixation and Nodulation of Annual Medics. Journal of Agronomy, 3: 131-136.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تاثير كودهاي آلي، شيميايي و بيولوژيكي بر خصوصات رشد و عملكرد كمي و كيفي عدس، خرداد 93

 2. بررسي كودهاي بيولوژيك (فسفاته بارور-2 و نيتروكسين ) و پليمر سوپرجاذب در شرايط تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد كنجد، دی ماه 1392

 3. بررسي ثر تنش شوري و خشكي بر جوانه زني،صفات كمي اسفناج، عناصر غذايي در گياه و برخي خصوصيات خاك، دی ماه 1392

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. بررسي سطوح مختلف كاريرد عنصر ريز مغذي روي (ZN)بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف

   2. بررسي تاثير نيتروژن و تراكم گياهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد و درصد اسانس زيره سبز در استان لرستان

   3. تاثير كودهاي آلي ، شيميايي و تلفيقي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام گندم آبي در شرايط اقليمي خرم آباد

   4. تاثير كود هاي بيولوژيك فسفاته ، ورمي كمپوست و تنش خشكيبر عملكرد و سختي بذر يونجه يكسالهMedicago scut (راهنمایی پروژه)

   5. بررسي تاثيركودهاي بيولوژيك (بارور-2 و نيتروكسين) و پليمرسوپرجاذب درشرايط تنش خشكي برعملكرد كمي و كيفی... شهریور 1392

   6. بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك (فسفاته بارور-2 و نيتروكسين) و پليمر سوپرجاذب در شرايط تنش خشكي بر عملكرد... شهریور 1392

   7. بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك و شيميايي بر خصوصيات رشد و عملكرد كمي و كيفي زيره سبز (Cuminum Cyminum )، شهریور 1392

   8. تاثير تاريخ كاشت، كودهاي شيميايي سوپرفسفات تريپل و سولفات روي بر عملكرد كمي و سختي بذر يونجه يكساله، بهمن 1391

   9. تاثير كودهاي زيستي (مايكوريزايي و باكتريايي) و مواد سوپر جاذب (استاكوزورب) بر عملكرد كمي، كيفي و... بهمن 1390

   10. بررسي تاثير سيستمهاي مختلف تغذيه اي شيميايي ، بيولوزيكي و تلفيقي بر عملكرد و خصوصيات رشد عدس در شرایط...

   11. بررسي اثر تنش كم آبي بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد برخي از ژنوتيبهاي كلزا در شرايط اقليمي خرم آباد، تیرماه 1389

   12. مطالعه تاثير كاربرد عناصر ريز مغذي ( روي و بر ) بر عملكرد كمي و كيفي و خصوصيات رشد كلزاي پاييزه Bras، تیر 1389

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
    1. - رئیس دانشکده کشاورزی ایلام ( 73-75) - معاون آموزشی و دبیر هسته گزینش استاد دانشگاه ایلام (77- 75) - - مدیر آموزشهای آزاد دانشگاه ایلام . همزمان - معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه لرستان79-77

    2. ریاست دانشگاه 83 تا 84 - ریاست دانشگاه از مرداد 93 - ادامه دارد

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی