ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
خانه
توران طولابي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ(ايران اسلامي)
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاريخ
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: toolabi.t@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: tooran.toolabi@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: کسب رتبه‌ی چهل (40) در کنکور سراسری 1377 و پذیرفته شدن در رشته‌ی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز؛

 2. کارشناسی ارشد: پذیرفته شدن در دانشگاه شهید بهشتی. موضوع پایان‌نامه: بررسی تحلیلی چهارمین دوره‌ی مجلس شورای ملی(1300-1302). استاد راهنما: دکتر محمدعلی اکبری. استاد مشاور: دکتر کریم سلیمانی. استاد داور: دکتر علی‌اصغر مصدق

 3. مقطع دکتری: ورودی مهر 1385،دانشگاه تهران. موضوع رساله‌ی دکتری: بررسی تطبیقی شکل‌گیری و تحول نهاد پارلمان در ایران و عثمانی(1876-1914)

 4. استاد راهنما: دکتر حسن حضرتی. استادان مشاور: دکتر سهراب یزدانی. دکتر آذر آهنچی استادان داور: دکتر داریوش رحمانیان. دکتر نصرالله صالحی

 5. گذراندن شش ماه فرصت مطالعاتی در کشور ترکیه، مارس تا اکتبر 2010(دانشگاه غازی آنکارا) و شرکت در دوره‌ی آموزش زبان ترکی استانبولی دانشگاه آنکارا(Tömer)

مقالات علمی پژوهشی
 1. علی سعاوی و اندیشه‌ی پارلمانتاریسم در امپراتوری عثمانی(فصل‌نامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه‌ی تاریخ اسلام، دوره‌ی 1، شماره‌ی 4، 1390، صص 50-71 )

 2. رویکرد محمدامین ریاحی به مقوله‌ی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی(فصل‌نامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهش‌نامه‌ی انجمن ایرانی تاریخ، سال هفتم، شماره‌ی بیست و هشتم، تابستان 1395، صص 77-100)

 3. سروش استانبول: درآمدی بر روزنامه‌نگاری ملی‌گرایانه و تجددخواه(دوفصل‌نامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهشهای ایرانشناسی، سال 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صص 97-114)

 4. مواجهه‌ی نظم کهن و نظم جدید در تجربه‌ی مشروطیت: نمونه‌ی انتخابات زنجان در دوره‌ی چهارم مجلس شورای ملی(فصل‌نامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صص 226-207)

 5. آرمان‌شهر در اندیشه‌ی یک متفکر عثمانی: بررسی رؤیا اثر نامق کمال (تأیید نهایی و در دست چاپ؛ فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام)

 6. مواجهه‌ی مجلس شورای ملی و ساختار کهن قدرت: تحلیلی از واکنش دربار و شاهزادگان به اصلاحات مالی مجلس اول(تأیید نهایی و در دست چاپ؛ فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا)

 7. بررسی مفهوم «مردم» در آینه‌ی قانون اساسی مشروطه‌ی ایران و عثمانی، (تأیید نهایی و دردست چاپ؛ فصلنامه‌ی علمی-ترویجی اسناد بهارستان).

سایر مقالات چاپ شده
 1. تفاوت‌ها و شباهت‌های مجلس ایران و عثمانی

 2. سفارت ناتمام: دیپلماسی و قتل در تهران؛ معرفی و نقد کتاب لارنس کلی

 3. سهم روابط محلی در سیاست خارجی ایران

 4. معرفی کتاب «جغرافیای تاریخی مرو»

 5. اسناد فارس در دوره‌ی دوم و سوم مجلس شورای ملی(معرفی کتاب)

 6. معرفی و نقد مجموعه‌ی سه جلدی «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دوره‌ی پهلوی» اثر علی‌اصغر سعیدی، فریدون شیرین‌کام

 7. معرفی و نقد کتاب «مشروطه‌ی عثمانی» اثر دکتر حسن حضرتی

 8. معرفی و نقد کتاب «فهرست اسناد مکمل قاجاریه»

 9. معرفی کتاب «تاریخ‌نگاری اسلام» اثر: هادی عالم‌زاده، سیدصادق سجادی

 10. بررسی و تصحیح نسخه‌ی خطی «تاریخ وقایع دارالسلطنه اصفهان»(پژوهش‌های ایران‌شناسی، مزدک‌نامه 7، 1393، ص 435-468.)

 11. شکل‌گیری نهاد پارلمان در ایران و عثمانی؛ گامی به پیش یا تجربه‌ی شکست؟ ماهنامه سراسری فرهنگی و اجتماعی قلمیاران(ویژه‌نامه‌ی مشروطه)، سال اول، شماره 4(مرداد 1396)

 12. ترجمه‌ی پارلمان ایتالیا برای مجموعه‌ی تاریخچه‌ی پارلمان‌های جهان(تاییدشده و در دست چاپ، انتشارات مجلس شورای اسلامی)

 13. تألیف مقاله‌ی «آل سلتوق» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 14. تألیف مقاله‌ی «آیدین» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 15. تألیف مقاله‌ی «سراقه بن عمر» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 16. تألیف مقاله‌ی «علی سعاوی» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 17. تألیف مقاله‌ی «سفیان بن وهب» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 18. تألیف مقاله‌ی «سیس» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 19. تألیف مقاله‌ی «شاه ارمن» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 20. تألیف مقاله‌ی «عبدالعزیز بن ولید» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 21. تألیف مقاله‌ی «عبدالله بن هلال حمیری» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 22. تألیف مقاله‌ی «عبدالله بن قیس حارثی» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 23. تألیف مقاله‌ی «کمیته مجازات» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 24. تالیف مقاله‌ی مستشارالدوله(صادق صادق) برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 25. تألیف مقاله‌ی «آیدین» برای دانشنامه‌ی جغرافیای جهان اسلام، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام

 26. تألیف مقاله‌ی «ادرنه» برای دانشنامه‌ی جغرافیای جهان اسلام، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام

 27. تألیف مقاله‌ی «انطاکیه» برای دانشنامه‌ی جغرافیای جهان اسلام، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام

پایان نامه ها
 1. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نقش ایل افشار در تحولات سیاسی و نظامی عصر صفوی دانشجو: علی قربانی امیرآبادی

 2. مشاوره پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اصناف و پیشه‌وران در ایران عصر سلجوقی. دانشجو: فرنگیس روشنی

 3. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عملکرد ارتش در لرستان از 1300 تا 1320 دانشجو: محمد دالوند

 4. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی نقش گمرک جنوب بر وضعیت اقتصادی ایران در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه قاجار دانشجو: عذرا کوشکی

 5. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی اوضاع اجتماعی کاشان در عصر پهلوی اول دانشجو: منیر ملکیان

 6. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی تحولات غرب در روزنامه‌ی عصر جدید(1914-1917/ 1333-1336) دانشجو: حسن فرجی

 7. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی آداب و روسم عزاداری عاشورا در تهران دوره‌ی قاجار دانشجو: محمد عسگری

 8. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: روابط ایران و اتریش در دوره‌ی قاجار دانشجو: پرویز شریفی

 9. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نظام اقتصادی ایران عصر صفویه بر اساس سفرنامه‌های اروپاییان دانشجو: ناهید نیک‌پی

 10. راهنمایی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی عملکرد مجلس شورای ملی در قبال مسأله‌ی روابط خارجی(دوره‌ی اول تا سوم) دانشجو: فریبا عادلی ناصروند

 11. راهنمایی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بازتاب مسائل مالی در مذاکرات و مصوبات نخستین مجلس شورای ملی، دانشجو: حجت‌الله بیرانوند

 12. راهنمایی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی علل و زمینه‌های ظهور مدعیان تبار صفوی از سقوط صفویه تا به قدرت رسیدن کریم‌خان زند، دانشجو: کلثوم شمسی‌نیا

 13. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سازمان ارتش در دوره‌ی زندیه، دانشجو: سحر ملکی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. همایش «مشروطیت در اصفهان»، اردیبهشت 1396 ارائه‌ی سخنرانی با عنوان: ظل‌السلطان و مشروطیت در اصفهان: تأملی در الگوی سیاست‌ورزی نخبگان در ایران

 2. هشتمین دوسالانه‌ی بین‌المللی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان: ارائه‌ی مقاله با عنوان «نفوذ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در امپراتوری عثمانی: پژوهشی مبتنی بر منابع مکتوب عثمانی»

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. «تاریخ ایران در دوره‌ی سلجوقیان»، «تاریخ ایران در زمان مغول و ایلخانان»، «تاریخ ایران پس از سقوط ایلخانان تا برآمدن صفویان»، «تاریخ ایران در دوره‌ی افشاریه و زندیه»

    2. «تاریخ عثمانی و خاورمیانه»، «تاریخ نفت ایران و خاورمیانه»، «تاریخ ایران از سقوط قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332»، «تاریخ ایران در دوره‌ی قاجار»، «تاریخ ایران در دوره‌ی مشروطه»، «تاریخنگاری و تحولات آن در جهان و ایران» و «کلیات و مبانی علم تاریخ»

    3. «تاریخ ایران در دوره‌ی قاجار با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت» در مقطع کارشناسی ارشد؛

    4. «تاریخ معاصر ایران از قاجاران تاکنون» در مقطع دکتری

    5. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
      1. تاریخ قاجار و مشروطه

      2. تاریخ عثمانی و ترکیه‌ی جدید

      اطلاعات تکمیلی
      1. برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی در دانشکده ادبیات دانشگاه لرستان

      2. برگزاری کارگاه آموزش مقالات دانشنامه‌ای در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه لرستان

      3. عضو انجمن بین‌المللی مطالعات جوامع فارسی زبان(ASPS: The Association for the Study of Persianate societies)

      4. عضو کمیته‌ی علمی هفتمین همایش تاریخ مجلس

      5. عضو کمیته‌ی علمی دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی(سده‌های 10-14 ق/ 16-20م)