ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
خانه
رضا سپهوند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مديريت
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: sepahvand.re@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد:مدیریت فن آوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی:ریاضی دانشگاه لرستان

مقالات علمی پژوهشی
 1. استفاده از رویکردهای QFDو AHP در انتخاب تامین کننده با مطالعه موردی در شرکت زمزم

 2. ارایه مدلی در زمینه رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کوچک سازی سازمان و عملکرد سازمانی

 3. اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیمات برون سپاری با رویکرد MCDM فازی

 4. نقش روشهای سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی

 5. نقش میانجیگری انصاف ادارک شده در رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

 6. تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان

 7. بررسی تاثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه های خرم آباد

 8. تعهد به بهره وری مدیران، اثرات استقلال شغلی، توانمند سازی روانشناختی و عدالت توزیعی

 9. هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض

 10. تاثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری

 11. بررسی رابطه سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاههای کشور

 12. بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری

 13. بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و چابکی سازمان

 14. اثرهماهنگی امایه اثر استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان

 15. بررسی رابطه بین مدیریت دانش، مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری سازمانی

 16. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان

 17. کاربرد بازاریابی رابطه مند در بازار سیاسی

 18. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی در بانک مسکن

 19. بررسی نقش سرمایه فکری( انسانی، ساختاری، رابطه ای) در کارآفرینی سازمانی

 20. بررسی نقش سرمایه انسانی در کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه دانشگاه لرستان

 21. تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت، نوآوری و یادگیری سازمانی

 22. Examining the Impact of Organizational Culture on Knowledge Creation Formidable Instruments Based on Commitment Insights to Knowledge Creation

 23. Investigating the Effect of Compatibility Culture on Customer Satisfaction

 24. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper

 25. Applying Environmental Knowledge Management through EKCP

 26. Investigating and Analysing the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Learning Capability

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی