ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧
خانه
حسين زيني وند
آخرین مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی: مطالعات منطقه اي گرايش خاورميانه و شمال آفريقا
رتبه علمی: مربی
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم سیاسی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: zeynivand.ho@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: hossein54_z@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
مقالات علمی پژوهشی
 1. سنجش از راه دور و GIS ایران

 2. پهنه بندی سیل با به کار گیری نرم افزار HEC-RAS در دشت سیلابی سیلاخور بروجرد

 3. Simulation of Water Balance Components Using a Distributed Hydrological Model in Taleghan Watershed

 4. Site Selection for Groundwater Artificial Recharge in Silakhor Rangelands Using GIS Technique

 5. Validating gap-filling of Landsat ETM+ satellite images in the Golestan Province, Iran

 6. Ecological Capability Evaluation of Taf Traditional-Property for Intensive Recreation based on MCDM

 7. بررسی روند تغییرات جنگل های زاگرس با استفاده از سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی : مریوان)

 8. Ecological Capability Evaluation of Taf Traditional-Property for Intensive Recreation based on MCDM

 9. تعيين درصد حجمي پوست درختان شاخه زاد بلوط ايراني در شرايط مختلف رويشگاهي (مطالعه موردي : جنگلهاي محدودهي شهرستان خرم آباد)

 10. تهيه نقشه ميزان بخار آب اتمسفر ايران با استفاده از تصاوير سنجنده موديس

 11. معرفی مهمترین شاخص های سنجش خشکسالی و بررسی مزایا و معایب آنها در ایران

 12. Optimization of the Conceptual Model of Green-Ampt Using Artificial Neural Network Model (ANN) and WMS to Estimate Infiltration Rate of Soil (Case Study: Kakasharaf Watershed, Khorram Abad, Iran)

 13. ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبیهسازی رواناب خروجی با استفاده از (مدل شبکه عصبی مصنوعی)

 14. اثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی بستر رودخانه با استفاده از مدل ( HEC-RASمطالعه موردی: رودخانه جراحی خوزستان)

 15. A comparison of supervised, unsupervised and synthetic land use classification methods in the north of Iran

 16. بررسی روند تغییرات بارش و دبی وتاثیر آن بر محیط زیست مطالعه موردی: تیره ی دورود

 17. روش های جداسازی آب پایه در هیدروگراف

 18. Rainfall and River Discharge Trend Analysis: A Case Study of Jajrood Watershed, Iran

 19. فراتحليل پديده گرد و غبار با تأكيد بر وضعيت فرسايش خاك در ايران

 20. A Comparison of Suspended Sediment Load Methods and MLP Neural Network Model: A Case Study of Kashkan- Poldokhtar Station, Lorestan Province, Iran

 21. An Analysis of the Relationship between Meteorological and Hydrological Droughts: A Case Study of Kashkan Watershed, Lorestan Province, Iran

 22. بررسي فلور، شكل زيستي و كورولوژي جنگل پرك در استان لرستان

 23. Groundwater potential mapping at Kurdistan region of Iran using analytic hierarchy process and GIS

 24. تاثیر مکان در پارامترَای کیفی آب زیرزمیىی دشت سیلاخًر از سال 1364 تا 1391

 25. ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر روند تغييرات دما و بارندگي حوضه ی آبخيز باراندوزچای در استان آذربايجان غربي با استفاده از مدلهای چرخش عمومي جو

 26. Flood susceptibility mapping using frequency ratio and weights-of evidence models in the Golastan Province, Iran

 27. Com par i son of In ter po la tion Methods for Pre cip i ta tion Fields Using the Physically Based and Spa tially Dis trib uted Model of River Run off on the Ex am ple of the Gharesou Ba sin, Iran

 28. p://www.tandfonline.com/loi/tg Flood hazard zoning in Yasooj region, Iran, using GIS and multi-criteria decision analysis

 29. Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation

 30. تعیین بهترین مدلهاي برآورد نفوذ در کاربريهاي مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزههاي آبخیز )مطالعه موردي: حوزه آبخیز کاکاشرف، استان لرستان(

 31. Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation

 32. برآورد رواناب ذوب برف و رسوب حوزه آبریز سکانه لرستان با استفاده از مدل توزیعی هیدرولوژیکی WetSpa

 33. Evaluation and mapping of groundwater quality for irrigation and drinking purposes in Kuhdasht region, Iran

 34. شبيهسازي جريان رود و بررسي تأثير تغييرات كاربري اراضي بر روي آن (مطالعه ي موردي، حوضه ي آبخيز گلگل ايلام)

 35. شبیهسازي رسوب معلق روزانه و بررسی تأثیر تغییر کاربري اراضی بر آن در حوزه آبخیز گلگل، ایلام

 36. Application of GIS based data driven models for groundwater potential mapping in Kuhdasht region of Iran

 37. شناسایی مکانهای دارای پتانسیل استحصال آب باران حوضۀ آبخیز سراب صیدعلی الشتر با استفاده از دو روش NRCS- CNو سیستم پشتیبانی تصمیمگیری ) (DSSمبتنی بر GIS

 38. Spatial prediction of flood-susceptible areas using frequency ratio and maximum entropy models

 39. مدلسازي هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضههاي نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردي: حوضه باراریه)

 40. Mapping Natural Resources Vulnerability to Droughts Using Multi-Criteria Decision Making and GIS (Case Study: Kashkan Basin Lorestan Province, Iran)

 41. ارزیابی و تعیین مولفه های بیلان آب حوضه ی آبخیز گاماسیاب

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. مبانی علم سیاست

    2. سیاست و حکومت در خاورمیانه

    3. سیاست و ارتباطات

    4. سیاست و حکومت در اوراسیا

    5. سیاست خارجی و دیپلماسی

    6. سیاست گذاری عمومی در ایران

    7. سیاست و حکومت در شبه قاره هند

    8. سازمانهای بین المللی

    9. سیاست و حکومت در آسیای جنوب شرقی

    10. تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل

    11. تاریخ تمدن ایران و اسلام

    12. سیاست و روابط خارجی ایران در عصر پهلوی

    13. سیاست و حکومت در اروپای باختری

    14. سیاست و حکومت در آمریکای شمالی

    15. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی