ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
خانه
اسمعيل رك رك
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي برق
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی برق
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: rokrok.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: esmaeel.rokrok@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

 2. کارشناسی ارشد: مهندسی برق - کنترل از دانشگاه صنعتی اصفان

 3. دکتری: مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان

مقالات علمی پژوهشی
 1. General Relativity Search Algorithm: A Global Optimization Approach

 2. COMPREHENSIVE CONTROL SCHEME FOR AN INVERTER-BASED DISTRIBUTED GENERATION UNIT

 3. كاهش مصرف سوخت در يك سيستم تغذيه جريان متناوب مستقل با بكارگيري مشخصه هاي كنترل فركانس غيرخطي مقاوم

 4. تحليل حساسيت مسير DFIGنسبت به پارامترهاي كنترلي در برابر تغييرات سرعت باد وتغيير امپدانس خط اتصالDFIG به شبكه

 5. A Novel Method Based on Biogeography-Based Optimization for DG Planning in Distribution System

 6. A Novel Passive Method for Islanding Detection in Microgrids

 7. Adaptive voltage droop scheme for voltage source converters in an islanded multibus microgrid

سایر مقالات چاپ شده
 1. http://lu.ac.ir/usersfiles/533861.1157185.1694623.44757.pdf

 2. http://lu.ac.ir/usersfiles/533861.1157185.1694623.44757.pdf

 3. http://lu.ac.ir/usersfiles/533861.1157185.1694623.44757.pdf

پایان نامه ها
 1. كنترل نوسانات فركانس پايين سيستم هاي قدرت با استفاده از IPFC

 2. مديريت بهينه توان در يك ريزشبكه با استفاده از الگوريتم تكاملي و آنلاين سازي آن توسط شبكه عصبي

 3. كنترل منابع ولتاژ اينورتري در يك ريز شبكه بر اساس مدل ژنراتور سنكرون مجازي

 4. كنترل غيرخطي توان سيستم فتوولتاييك متصل به شبكه

 5. تجزيه و تحليل سيگنال كوچك سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن DFIG در شبكه

 6. ارائه يك روش مكان يابي بهينه منابع توليد پراكنده با درنظر گرفتن نامعيني در مدل بار و منابع توليد پراكنده در سيستم توزيع

 7. حفظ پايداري ريزشبكه با بكارگيري تكنيك هاي الكتريكي و مكانيكي با قابليت گذر از خطا براساس سيستم ژنراتور هاي بادي سرعت متغيير

 8. مديريت توان راكتيو در شبكه هاي توزيع همراه با ژنراتور بادي براي بهبود پايداري ولتاژ

 9. بهره برداري از نيروگاه بادي با ژنراتور القايي دو سو تغذيه در شرايط مختلف خطا و نامتعادلي بار

 10. طراحي و تحليل مبدل DC-DC با بهره گيري از تكنيك گذار نرم براي كاربرد در محدوده ولتاژ ورودي گسترده

 11. استراتژي مديريت توان به منظور كنترل منابع توليد براكنده در يك ريزشبكه در شرايط تغيير تقاضاي بار وعدم قطعيت توليد

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. نفر اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته کنترل دانشگاه صنعتی اصفهان

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. دروس: ماشین های الکتریکی-الکترونیک صنعتی- کنترل خطی- کنترل غیرخطی- کنترل مدرن- الکترونیک قدرت-کنترل توان راکتیو-

   2. سوابق اجرایی
    1. -همکاری با پژوهشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان -عضو هیات علمی صنعتی وزارت نیرو -عضو هیات علمی دانشگاه لرستان-مدیر آموزش علمی-کاربردی دانشگاه لرستان -مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان

    جزوات دانشگاهی
    1. مدارهای منطقی-الکترونیک صنعتی

    علاقه مندی ها
    1. الکترونیک قدرت- کنترل سیستمهای قدرت -ادوات FACTS و دینامیک سیستم های قدرت

    اطلاعات تکمیلی