ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
خانه
اسمعيل رك رك
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي برق
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی برق
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: rokrok.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: esmaeel.rokrok@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

 2. کارشناسی ارشد: مهندسی برق - کنترل از دانشگاه صنعتی اصفان

 3. دکتری: مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان

مقالات علمی پژوهشی
 1. Adaptive voltage droop scheme for voltage source converters in an islanded multibus microgrid

 2. COMPREHENSIVE CONTROL SCHEME FOR AN INVERTER-BASED DISTRIBUTED GENERATION UNIT

 3. كاهش مصرف سوخت در يك سيستم تغذيه جريان متناوب مستقل با بكارگيري مشخصه هاي كنترل فركانس غيرخطي مقاوم

 4. مکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده و خازنها بهطور همزمان در سیستمهای توزیع با در نظر گرفتن مدل بار چندسطحی و وابسته به ولتاژ

 5. A Robust Back-Stepping Stabilization Scheme for Virtual Synchronous Generators in Weak Grids

 6. A New Robust Controller Design for Three-Phase Grid-Connected PV Systems

 7. A comparison between optimal allocation of DG unit and reactive power compensator for voltage profile improvement and loss reduction using BAT algorithm

 8. تحليل حساسيت مسير DFIGنسبت به پارامترهاي كنترلي در برابر تغييرات سرعت باد وتغيير امپدانس خط اتصالDFIG به شبكه

 9. A Lyapunov-Based Controller for Low Voltage SideInverter of a SST

 10. Adaptive Nonlinear Control Scheme for Three-Phase Grid-Connected PV Central Inverters

 11. پيشنهاد ترانسفورماتور تعذيل بار اصلاح شذه در سيستمهاي توزيع به منظور خبرانسازي کامل بار نامتعادل

 12. به کارگیری اینورترهای واسط منابع تولیدپراکنده برای بهبود کیفیت ولتاژ

 13. General Relativity Search Algorithm for Optimization in Real Numbers Space

 14. بهبودکیفیت توان در یک ریز شبکه کنترل محلی منابع تولیدپراکنده اینورتری

 15. Optimal Design of Medium-Frequency Transformers for Solid-State Transformer Applications

 16. هماهنگی بهينه کنترلکنندههای غيرخطی STATCOMوسيستم تحریک با حضور مشاهدهگر غيرخطی مبتنی بر الگوریتم PS

 17. A Voltage/Frequency Control Scheme for Distributed Resources in an Autonomous Multi-bus Microgrid

 18. A Novel Passive Method for Islanding Detection in Microgrids

 19. General Relativity Search Algorithm: A Global Optimization Approach

 20. A Novel Method Based on Biogeography-Based Optimization for DG Planning in Distribution System

سایر مقالات چاپ شده
 1. http://lu.ac.ir/usersfiles/533861.1157185.1694623.44757.pdf

 2. http://lu.ac.ir/usersfiles/533861.1157185.1694623.44757.pdf

 3. http://lu.ac.ir/usersfiles/533861.1157185.1694623.44757.pdf

پایان نامه ها
 1. كنترل نوسانات فركانس پايين سيستم هاي قدرت با استفاده از IPFC

 2. مديريت بهينه توان در يك ريزشبكه با استفاده از الگوريتم تكاملي و آنلاين سازي آن توسط شبكه عصبي

 3. كنترل منابع ولتاژ اينورتري در يك ريز شبكه بر اساس مدل ژنراتور سنكرون مجازي

 4. كنترل غيرخطي توان سيستم فتوولتاييك متصل به شبكه

 5. تجزيه و تحليل سيگنال كوچك سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن DFIG در شبكه

 6. ارائه يك روش مكان يابي بهينه منابع توليد پراكنده با درنظر گرفتن نامعيني در مدل بار و منابع توليد پراكنده در سيستم توزيع

 7. حفظ پايداري ريزشبكه با بكارگيري تكنيك هاي الكتريكي و مكانيكي با قابليت گذر از خطا براساس سيستم ژنراتور هاي بادي سرعت متغيير

 8. مديريت توان راكتيو در شبكه هاي توزيع همراه با ژنراتور بادي براي بهبود پايداري ولتاژ

 9. بهره برداري از نيروگاه بادي با ژنراتور القايي دو سو تغذيه در شرايط مختلف خطا و نامتعادلي بار

 10. طراحي و تحليل مبدل DC-DC با بهره گيري از تكنيك گذار نرم براي كاربرد در محدوده ولتاژ ورودي گسترده

 11. استراتژي مديريت توان به منظور كنترل منابع توليد براكنده در يك ريزشبكه در شرايط تغيير تقاضاي بار وعدم قطعيت توليد

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. نفر اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته کنترل دانشگاه صنعتی اصفهان

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. دروس: ماشین های الکتریکی-الکترونیک صنعتی- کنترل خطی- کنترل غیرخطی- کنترل مدرن- الکترونیک قدرت-کنترل توان راکتیو-

   2. سوابق اجرایی
    1. -همکاری با پژوهشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان -عضو هیات علمی صنعتی وزارت نیرو -عضو هیات علمی دانشگاه لرستان-مدیر آموزش علمی-کاربردی دانشگاه لرستان -مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان

    جزوات دانشگاهی
    1. مدارهای منطقی-الکترونیک صنعتی

    علاقه مندی ها
    1. الکترونیک قدرت- کنترل سیستمهای قدرت -ادوات FACTS و دینامیک سیستم های قدرت

    اطلاعات تکمیلی