ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦
خانه
بهروز رضايي علم
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی برق
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: rezaee.bh@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری برق - قدرت : دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1- B. Rezaeealam, J. Faiz and S. Yamada " Coupled Finite-Element/Boundary-Element Analysis of a Reciprocating Self-Excited Induction Generator in a Harmonic Domain" IEEE Transactions on Magnetics, vol. 41, no. 11, pp. 4250-4256, Nov. 2005.

 2. 2- B. Rezaeealam, J. Faiz and P. Pillay, “Adaptive performance improvement of switched reluctance motor with two-phase excitation” European Transactions on Electrical Power, 2006, 16: 1-13.

 3. 3- B. Rezaeealam, J. Faiz and S. Yamada "Reciprocating Flux-Concentrated Induction Generator for Free-Piston Generator " IEEE Transactions on Magnetics, vol. 42, no. 9, pp. 2172-2178, Sep. 2006.

 4. 4- Behrooz Rezaeealam, Toshiyuki Ueno and Sotoshi Yamada, “Finite Element Analysis of Galfenol Unimorph Vibration Energy Harvester” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 48, no. 11, pp. 3977-3980, November 2012.

 5. 5- Behrooz Rezaeealam, Toshiyuki Ueno and Sotoshi Yamada , “Modeling and design of magnetostrictive vibration-powered generator using finite element method” INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING: ELECTRONIC NETWORKS, DEVICES AND FIELDS, 2012.

 6. 6- Behrooz Rezaeealam, “Finite element analysis of magnetostrictive vibration energy harvester”, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 31, No. 6, pp. 1757-1773, 2012.

 7. 7- Behrooz Rezaeealam, “Development of a self-excited linear induction generator for free-piston generator” International Review of Electrical Engineering, Vol.7, No. 6, pp. 6070-6076, Nov.-Dec., 2012.

 8. 8- Behrooz Rezaeealam, “Applicator modeling for electromagnetic thermotherapy of cervix cancer” Electromagnetic Biology and Medicine, Accepted to be published.

 9. 9- Behrooz Rezaeealam, “Spatial Detection of Ferromagnetic Wires Using GMR Sensor and Based on Shape Induced Anisotropy” Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering,Vol. 9, No. 4, pp. 232-236, 2013.

 10. 10- B. Rezaee, S. Afsharnia, “ Implementation of fuzzy sliding-mode position controller with rule adaptation for permanent magnet synchronous motor drive” Journal of School of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, vol. 15, no. 2, pp. 139-152, 2003 (in Persian)

 11. 11- Behrooz Rezaeealam, Sotoshi Yamada, Masayoshi Iwahara, “Three-phase Linear Induction Generator for free-Piston Generator” The Papers of Technical Meeting on Magnetics,19-24, 2007.

 12. 12- Behrooz Rezaeealam, Toshiyuki Ueno, Sotoshi Yamada,”Behavior analysis of Galfenol beam vibration energy harvester” Journal of the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 20, no. 1, pp. 138-143, 2012.

 13. 13- Behrooz Rezaeealam, Toshiyuki Ueno, Sotoshi Yamada, “Quasi-Static Finite Element Analysis of Magnetostrictive Vibration Energy Harvester” Journal of Magnetic society of Japan, vol. 36, no.3, pp. 155-160, 2012.

 14. 14- Behrooz Rezaeealam, “Formulation of Harmonic Balance Finite Elements Method for a Linear Single-phase Self-excited Induction Generator” International Review on Modelling and Simulations, Vol. 5, No. 6, pp. 2452-2459, December 2012.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. 1- تئوری جامع ماشین های الکتریکی 2- کنترل محرکه های الکتریکی 3- روش های اجزا محدود در الکترومغناطیس 3- ماشین های الکتریکی مخصوص 4- الکترومغناطیس مهندسی

    2. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی