ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦
خانه
مهرداد دادستاني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: فيزيك ماده چگال
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي فيزيك
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: dadsetani.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: dadsetani_m@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. Ph. D. Condensed Matter Physics, University of Isfahan, Isfahan, Iran , 2007

 2. M. Sc. Condensed Matter Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 1998

 3. B.Sc. Applied Physics, University of Birjand , Birjand, Iran, 1995

مقالات علمی پژوهشی
 1. Excitonic effects in the optical properties of molecular crystals of meta- and para-nitroaniline: A comparative theoretical exploration

 2. Linear and nonlinear optical response in 3-nitroaniline: A DFT study for comparison between molecular and bulk phases

 3. Phase transition and related electronic and optical properties of crystalline phenanthrene: An ab initio investigation

 4. Electronic structures of ZnX (X = O and S) nanosheets from first-principles energy loss near edge structure studies

 5. First-principles study of the sulfur K and L2,3 edges of transition metal disulfide monolayers, MS2 (M=Mo, W and Re)

 6. Linear and nonlinear optical properties of 3-nitroaniline (m-NA) and 4-nitroaniline (p-NA) crystals: A DFT/TDDFT study

 7. Optical properties of multilayer (III–V semiconductors) thin films within the framework of DFT + characteristic matrix

 8. Ab initio study of the optical properties of crystalline phenanthrene, including the excitonic effects

 9. Excitonic effects in the optical properties of alkaline earth chalcogenides from first-principles calculations

 10. First Principles Investigation of the Optical Properties of BNxP1−x (0 ≤ x ≤ 1) Boron Ternary Alloys

 11. A DFT Study of Linear and Nonlinear Optical Properties of 2-Methyl-4-nitroaniline and 2-Amino-4-nitroaniline Crystals

 12. Optical filtering properties of TiO2/Al2O3 heterostructures from first principles

 13. First Principles Study of Linear and Nonlinear Optical Properties of 2-Aminofluorene (C13H11N

 14. Ab initio study on optical properties of glycine sodium nitrate: a novel semiorganic nonlinear optical crystal

 15. Electron energy loss spectrum of graphane from first-principles calculations

 16. First principle investigations of the optical properties of Zn1-xMgxS, Zn1-xMgxSe and Zn1-xMgxTe ternary alloys

 17. First principles study of the structural, electronic and optical properties of crystalline o-phenanthroline

 18. Theoretical study of the structural stability for fcc-CHx phases using density functional theory

 19. Electronic and Structural Properties of Li3AlP2 and Li3AlAs2 from First Principles

 20. Optical Study of Filled Tetrahedral Compounds Li3AlN2 and Li3GaN2

 21. Ab initio calculation of the energy-loss near-edge structure of some carbon allotropes: Comparison with n-diamond

 22. First principles study of the optical properties of alkaline-earth metal nitrides

 23. The effect of oxygen impurity on the electronic and optical properties of calcium, strontium and barium chalcogenide compounds

 24. Optical properties of alkaline-earth metal oxides from first principles

 25. The linear optical properties for NaCl phase of calcium mono chalcogenides by density functional theory

 26. Optical properties of strontium monochalcogenides from first principles

 27. The dielectric constant of barium mono-chalcogenides and their improved band gap results

 28. The theoretical consistency of the experimental EELS of the fcc phase of carbon

 29. Electronic and optical properties of BaTe, BaSe and BaS from first principles

 30. Electronic and structural properties of BaTe

 31. Optical Distinctions Between Weyl Semimetal TaAs and Dirac Semimetal Na3Bi: An Ab Initio Investigation

 32. Theoretical study of optical activity of 1:1 hydrogen bond complexes of water with S-warfarin

 33. Optical properties of phenanthrene: A DFT study for comparison between linear and nonlinear regimes

 34. مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی کلکوژنیدهای چهارتایی (Cu2-II-IV-VI4 (II=Zn, Cd; IV=Ge, Sn; VI=S, Se, Te با استفاده از تقریب های GGA و mBJ-GGA

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. Highest rank researcher at Lorestan University, 2015

  2. Highest rank researcher at Lorestan University, 2010

  3. Highest rank researcher in Lorestan, 2015

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. Theoretical simulation and ab initio calculations of the ELNES of the alkaline metallic Oxides, 2013

  2. Optical Properties of Calcium Mono Chalcogenides in NaCl and CsCl phases, Lorestan University, 2008

  3. The ELNES (Electron-Energy Loss Near Edge Structure) of new metallic nanocrystal phase of carbon in space group, Lorestan university, 2007

  4. Electronic and optical properties of HgI2, Isfahan University of Technology, 2003

  5. Electronic and structural properties of TiC and WC using full potential linear augmented plane wave (FP-LAPW), Lorestan university, 2003

  6. Quantumic simulation of BaS crystal structure, Lorestan university, 2002

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
   1. Head of Faculty of Science at Lorestan University 2014-

   2. Member of promotion council of Lorestan University

   3. Member of promotion council of science faculty of Lorestan University, 2011-2014

   4. Member of research council of the Lorestan University, 2012-present

   5. Member of scientific committee of 19th international conference of physics, Hamadan, 2010.

   6. Head of Physics Department of Lorestan University 2007-2010

   7. Director of research affairs at Lorestan University 2003-2004

   8. Head of Physics Department of Lorestan University 2002-2003

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
    اطلاعات تکمیلی