ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦
خانه
عباس دادخواه تهراني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: شيمي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي شيمي آلی
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: Dadkhah.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: a_dadkhahtehrani@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. Ph.D,Tabriz university, Tabriz, Iran 2010

 2. M. Sc. , Tabriz University, Tabriz, Iran, 2005

 3. B. Sc. Yazd university, Yazd, Iran. , 2002

مقالات علمی پژوهشی
 1. Surface modification of starch nanocrystals through ring-opening polymerization of ε-caprolactone and investigation of their microstructures

 2. Convenient method for preparation of hydrophobically modified starch nanocrystals with using fatty acids

 3. New intercalated layer silicate nanocomposites based on synthesized starch-g-PCL prepared via solution intercalation and in situ polymerization methods: As a comparative study

 4. Hydrophobically modified starch using long-chain fatty acids for preparation of nanosized starch particles

 5. Characterisation and surface chemical modification of starch nanoparticles with lactid through ring opening polymerisation

 6. New Biopolymer Nanocomposite of Starch-Graft Polystyrene/Montmorillonite Clay Prepared Through Emulsion Polymerization Method

 7. Linear-dendritic ABA triblock copolymers as nanocarriers

 8. Surface modification of cellulose nanowhisker throughout graft polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline

 9. Dendronization of cellulose nanowhisker with cationic hyperbranched dendritic polyamidoamine

 10. Study of Adsorption of Janus Green B and Methylene Blue on Nanocrystalline Cellulose

 11. Influence of transition metal atoms doping on structural, electronic and nonlinear optical properties of Mg12O12 nanoclusters: A DFT study

 12. Synthesize of new fluorescent polymeric nanoparticle using modified cellulose nanowhisker through click reaction

 13. Preparation,characterization and drug delivery study of a novel Nanobiopolymeric multidrug delivery system

 14. Green Synthesis of Hyperbranched Polyglycerol at Room Temperature

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. شانزدهمین کنگره شیمی ایران A convenient synthesis of starch lactate nanoparticles

 2. 18th Iranian chemistry congress, Synthesis of novel drug delivery systems based on insulin and α-CD-PCA

 3. 24 th Iranian Seminar of organic chemistry , Construction of drug carrier based on amylase grafted poly aspartic acid

 4. 24 th Iranian Seminar of organic chemistry, Preparation and characterization of silver nanoparticle containing semi interpenetrating network poly acrylamide….

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. شیمی آلی 2 شیمی آلی 1 کاربرد طیف سنجی سنتز ترکیبات آلی شیمی دارویی شیمی آلی پیشرفته جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

    2. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی