ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦
خانه
محمد حكاك
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مديريت استراتژيك
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مديريت
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: hakak.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: md_hakak@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه تهران

 2. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه تربیت مدرس

 3. دکترای مدیریت گرایش مدیریت استراتژیک (سیاستگذاری) ، دانشگاه شهید بهشتی

مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. کنترل استراتژیک

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. روش تحقیق در مدیریت- مقطع کارشناسی

   2. مدیریت تولید وعملیات- مقطع کارشناسی

   3. تحقیق در عملیات پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد

   4. مدیریت توسعه وتحول- مقطع دکتری

   5. بازاریابی صنعتی- مقطع کارشناسی ارشد

   6. مدیریت استراتژیک پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد

   7. روش شناسی تحقیق در مدیریت- مقطع دکتری

   8. نقد وبررسی نظریه های سارمان ومدیریت- مقطع دکتری

   9. تحقیق در عملیات 1- مقطع کارشناسی

   10. تحقیق در عملیات 2- مقطع کارشناسی

   11. اصول سازمان ومدیریت - مقطع کارشناسی

   12. سیستم های اطلاعاتی مدیریت- مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

   13. مدیریت مالی 1 و2 - مقطع کارشناسی

   14. اصول حسابداری 1 و 2- مقطع کارشناسی

   15. حسابداری صنعتی 1-2 و3 - مقطع کارشناسی

   16. حسابرسی- مقطع کارشناسی

   17. آماری کاربردی 1 و 2- مقطع کارشناسی

   18. تجزیه وتحلیل سیستم های اطلاعاتی- مقطع کارشناسی

   19. تجزیه وتحلیل بهره وری- مقطع کارشناسی

   20. مدیریت بازاریابی- مقطع کارشناسی

   21. بازرگانی بین الملل- مقطع کارشناسی

   22. سیتم های خرید وانبارداری- مقطع کارشناسی

   23. رفتار سازمانی- مقطع کارشناسیو کارشناسی ارشد

   24. منابع انسانی پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

   25. مدیریت زنجیره تامین - مقطع کارشناسی ارشد

   26. تصمیم گیری کمی برای مدیران- مقطع کارشناسی ارشد

   27. الگوهای کمی تصمیم گیری -مقطع دکتری

   28. تئوری های رفتار سازمانی پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد

   29. روش تحقیق در مدیریت - مقطع کارشناسی ارشد

   30. تحلیل آماری- مقطع کارشناسی ارشد

   31. مدیریت کیفیت وبهره وری- مقطع کارشناسی ارشد

   32. مدیریت تکنولوژی ونوآوری- مقطع کارشناسی ارشد

   33. مدیریت طرح ها توسعه- مقطع کارشناسی ارشد

   34. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه مدیریت بازرگانی سال 78

    2. عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان- سال 79

    3. مدیر گروه مدیریت بازرگانی- سال 79

    4. عضو کمیته ارزیابی آثار علمی دانشکده - سال 80

    5. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشکده اقتصاد- سال 88

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی