ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٣ مرداد ١٣٩٦
خانه
علي حقي زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي منابع آب
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: haghizadeh.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: alihaghi20@gmail.com
وبسایت شخصی: wrh.blogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای(Ph.D)مهندسی منابع آب (هیدرولوزی و آبخیزداری)- از دانشگاه پوترای مالزیUNIVERSITY PUTRA MALAYSIA(UPM)

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1-Hydrologic Analysis of a Tropical Watershed using KINEROS2

 2. 2-Factors Controlling the Morphology and Volume –Length Relations of Ephemeral Gullies in the Western Arid Regions of Iran

 3. 3-Optimization of the Conceptual Model of Green-Ampt Using Artificial Neural Network Model (ANN) and WMS to Estimate Infiltration Rate of Soil (Case Study: Kakasharaf Watershed, Khorram Abad, Iran

 4. 4-Assessing the Accuracy of GIS-Based Analytical Hierarchy Process for Watershed Prioritization; Gorganrood River Basin, Iran

 5. Gully erosion susceptibility mapping: the role of GIS- based bivariate statistical models and their comparison

 6. 6-Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation

 7. 7-Artificial Neural Network-Cuckoo Optimization Algorithm (ANN-COA) for Optimal Control of Khorramabad Wastewater Treatment Plant, Iran

 8. 8-Forecasting flood-prone areas using Shannon’s entropy model

 9. Delineation of groundwater 9-potential zones using remote sensing and GIS-based data driven models

 10. 10-Evaluating the influence of geo-environmental factors on gully erosion in a semi-arid region of Iran: An integrated framework

 11. 11-GIS-Based bivariate statistical techniques for groundwater potential analysis (an example of Iran)

 12. 12-Simulation of rainfall-runoff process using multilayer perceptron and adaptive neuro-fuzzy interface system and multiple regressions (Case study: Khorramabd watershed).

 13. 13-Streamflow Simulation and Assessing the Land Use Changes impacts on it (Case Study: Gol Gol Catchment in The Province of Ilam, Iran)

 14. 14-Spatial prediction of flood-susceptible areas using frequency ratio and maximum entropy models. Geocarto International

 15. 15-THE DETERMINATION OF THE BEST MODELS TO ESTIMATE THE INFILTRATION IN VARIOUS LAND USES FOR OPTIMUM MANAGEMENT OF WATERSHEDS (CASE STUDY: KAKASHARAF WATERSHED, LORESTAN PROVINCE)

 16. 16-Incorporation of GIS based program into hydraulic model for water level modeling on river basin

 17. 17-Analysis of Groundwater Potential Vulnerability Using GIS Based DRASTIC-LU Model (Case Study: Ghahavand-Razan, Hamadan Province)

 18. 18-the performance evaluation of Khorramabad wastewater treatment plant by using artificial intelligence network

 19. 19-Affective Environmental Factors on Temporal Variations of Water Quality Properties in Zard River in Khuzistan Province M Mousavian, A Haghizadeh, S Dehdari, Z Hazbavi

 20. 20-EVALUATION OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON RUNOFF CHANGES TREND IN BARANDOEZCHAY WATERSHED IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE USING GENERAL CIRCULATION MODELS (GCM)

 21. 21-Forecasting Sediment with Erosion Potential Method by Stress on Land Use Changes at Basin

 22. Estimating probability of failure due to internal erosion with event tree analysis

 23. VALIDATION OF GLOBAL CLIMATE MODELS (GCMS) FOR TEMPERATURE AND RAINFALL SIMULATION IN KERMANSHAH, RAVANSAR AND WEST ISLAMABAD STATIONS

 24. Evaluation of Climate Change Impacts on Runoff Changes Trend in Barandoezchay Watershed in West Azerbaijan Province Using General Circulation Models (GCM)

 25. Identifying potential rainwater harvesting sites in Sarab Seid Ali watershed of Alashtar usingtwo GIS based methods of NRCS-CN and decision support system (DSS)

 26. Evaluation of climate change on temperature and precipitation trends in Barandozchay watershed, In the West Azerbaijan, using General Circulation Models (GCM)

سایر مقالات چاپ شده
 1. ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبیه‌سازی رواناب خروجی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP)، مطالعه موردی: حوضه آبخیز یلفان

 2. ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل AqQA و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت کامیاران)

پایان نامه ها
 1. تعیین بهترین مدل های برآورد نفوذ در کاربری های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه¬های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاکاشرف، استان لرستان)

 2. ارزیابی و پیش¬بینی خشکسالی هیدرولوژیکی ناشی از تغییراقلیم با استفاده از تلفیق مدل ریزمقیاس LARS – WG وسري¬هاي زماني مدل¬ ریاضی ANN و MLP (حوزه آبخیز باراندوز چای آذربایجان غربی)

 3. ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رواناب حوزه آبخیز با استفاده از دو مدل IHACRAS و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در حوزه آبخیز اکباتان همدان

 4. بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر دبی جریان و انتقال رسوب با استفاده از HEC-RAS

 5. روندیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت سیلاخور

 6. ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج تطبیقی(ANFIS) در برآورد دبی متوسط روزانه و دبی متوسط سیل در حوزه رودخانه خرم آباد

 7. ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر‌اقلیم با استفاده از تلفیق مدل توزیعی SWATو مدل ریز مقیاس LARS-WG (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه خرم‌آباد)

 8. بررسی اثرات تغيير اقليم بر مؤلفه¬های بیلان¬آب در حوزه آبخيز قره¬سو کرمانشاه با استفاده از مدل¬های LARS WG و WetSpa و آنالیز عدم قطعیت آنها

 9. ارزیابی کارآیی مدل های HSPF، GEP و رگرسیون چند متغیره در شبیه¬سازی دبی جریان و رسوب معلق حوزه آبخیز چم انجیر خرم آباد استان لرستان

 10. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت الشتر نسبت به آلودگی های زیست محیطی با استفاده از مدل های DRASTIC ، SI ، SINTACS

 11. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی(FR) و مدل تابع شواهد قطعی(EBF) (مطالعه موردی: دشت دورود - بروجرد، لرستان)

 12. شبیه سازی توزیعی فسفر انتقالی از حوزه آبخیز و بررسی نقش کاربری اراضی برآن با استفاده از مدل WetSpa(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد امیرکبیر)

 13. تحلیل حساسیت و عدم قطعیت پارامترهای مدل WetSpa در برآورد دبی متوسط روزانه و بار رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه خرم آباد)

 14. پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش خاک با استفاده از منطق فازی و مقایسه آن با روش معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده (حوزه آبخیز مادیان رود لرستان)

 15. شبیه¬سازی فرسایش خاک و انتقال رسوب معلق و تحلیل اثرات کاربری اراضی روی آن با استفاده از مدل WetSpa

 16. و راهنمایی بیش از 20 پایانامه دیگر ..................

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. مدیر گروه مهندسی آبخیزداری

     2. معاون آموزشی و پزوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

     3. عضو هیات علمی گروه مهندسی ابخیزداری

     4. دبیر کمیسیون تخصصی دانشکده 2 سال

     5. دبیر کمیته منتخب دانشکده 2 سال

     جزوات دانشگاهی
     1. Advanced Hydrology

     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی