ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
خانه
علي حقي زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي منابع آب
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: haghizadeh.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: alihaghi20@gmail.com
وبسایت شخصی: wrh.blogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای(Ph.D)مهندسی منابع آب (هیدرولوزی و آبخیزداری)- از دانشگاه پوترای مالزیUNIVERSITY PUTRA MALAYSIA(UPM)

مقالات علمی پژوهشی
 1. Assessing the Accuracy of GIS-Based Analytical Hierarchy Process for Watershed Prioritization; Gorganrood River Basin, Iran

 2. Gully erosion susceptibility mapping: the role of GIS- based bivariate statistical models and their comparison

 3. Delineation of groundwater potential zones using remote sensing and GIS-based data-driven models

 4. Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation

 5. شبیه سازی فرایند بارش- رواناب با استفاده از شبکة عصبی- مصنوعی و سیستم فازی عصبی تطبیقی و رگرسیون چندمتغیره )مطالعة موردی: حوضة آبخیز خرم آباد(

 6. عوامل محیطی موثر بر تغییرات زمانی مولفه های کیفی آب رودخانه زرد در استان خوزستان

 7. ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر روند تغییرات رواناب حوضۀ آبخیز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل‌های چرخش عمومی جو

 8. Factors Controlling the Morphology and Volume –Length Relations of Ephemeral Gullies in the Western Arid Regions of Iran

 9. Optimization of the Conceptual Model of Green-Ampt Using Artificial Neural Network Model (ANN) and WMS to Estimate Infiltration Rate of Soil (Case Study: Kakasharaf Watershed, Khorram Abad, Iran)

 10. Hydrologic Analysis of a Tropical Watershed using KINEROS2",

 11. تعيين بهترين مدلهاي بر آورد نفوذ در كاربري هاي مختلف به منظور مديريت بهينه حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي حوزه آبخيز كاكاشرف استان لرستان

 12. The effect of climate change on flow regime in Bashar River using two meteorological and hydrologica

 13. A Comparison of Artificial Neural Network and Sediment Rating Curves to Estimate Suspended Sediment: A Case Study of Jarahi River, Khozestan Province, Iran

 14. Distributed Simulation of Watershed Phosphorus Load by Using GIS Based Wetspa Model: A Case Study of Karaj Watershed, Iran

 15. صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدل‌های گردش عمومی در ایستگاه‌های کرمانشاه، روانسر و اسلام آباد غرب

 16. An Evaluation of the Effect of Recent Droughts on Lakes Discharge Reduction: A Case Study of Lake Keeyow, Khorramabad, Iran

 17. Forecasting Sediment with Erosion Potential Method with Emphasis on Land Use Changes at Basin

 18. Incorporation of GIS Based Program into Hydraulic Model for Water Level Modeling on River Basin

 19. Estimation of Yield Sediment Using Artificial Neural Network at Basin Scale

 20. The Determination of the Best Models to Estimate the Infiltration in Various Land uses for Optimum Management of Watersheds (Case Study: Kakasharaf Watershed, Lorestan Province)

 21. Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation

 22. Assessment and Mapping of Groundwater Quality Using the GIS Combining with AqQA model (Case study: Kamyaran Pline)

سایر مقالات چاپ شده
 1. ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبیه‌سازی رواناب خروجی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP)، مطالعه موردی: حوضه آبخیز یلفان

 2. ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل AqQA و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت کامیاران)

پایان نامه ها
 1. تعیین بهترین مدل های برآورد نفوذ در کاربری های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه¬های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاکاشرف، استان لرستان)

 2. ارزیابی و پیش¬بینی خشکسالی هیدرولوژیکی ناشی از تغییراقلیم با استفاده از تلفیق مدل ریزمقیاس LARS – WG وسري¬هاي زماني مدل¬ ریاضی ANN و MLP (حوزه آبخیز باراندوز چای آذربایجان غربی)

 3. ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رواناب حوزه آبخیز با استفاده از دو مدل IHACRAS و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در حوزه آبخیز اکباتان همدان

 4. بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر دبی جریان و انتقال رسوب با استفاده از HEC-RAS

 5. روندیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت سیلاخور

 6. ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج تطبیقی(ANFIS) در برآورد دبی متوسط روزانه و دبی متوسط سیل در حوزه رودخانه خرم آباد

 7. ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر‌اقلیم با استفاده از تلفیق مدل توزیعی SWATو مدل ریز مقیاس LARS-WG (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه خرم‌آباد)

 8. بررسی اثرات تغيير اقليم بر مؤلفه¬های بیلان¬آب در حوزه آبخيز قره¬سو کرمانشاه با استفاده از مدل¬های LARS WG و WetSpa و آنالیز عدم قطعیت آنها

 9. ارزیابی کارآیی مدل های HSPF، GEP و رگرسیون چند متغیره در شبیه¬سازی دبی جریان و رسوب معلق حوزه آبخیز چم انجیر خرم آباد استان لرستان

 10. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت الشتر نسبت به آلودگی های زیست محیطی با استفاده از مدل های DRASTIC ، SI ، SINTACS

 11. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی(FR) و مدل تابع شواهد قطعی(EBF) (مطالعه موردی: دشت دورود - بروجرد، لرستان)

 12. شبیه سازی توزیعی فسفر انتقالی از حوزه آبخیز و بررسی نقش کاربری اراضی برآن با استفاده از مدل WetSpa(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد امیرکبیر)

 13. تحلیل حساسیت و عدم قطعیت پارامترهای مدل WetSpa در برآورد دبی متوسط روزانه و بار رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه خرم آباد)

 14. پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش خاک با استفاده از منطق فازی و مقایسه آن با روش معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده (حوزه آبخیز مادیان رود لرستان)

 15. شبیه¬سازی فرسایش خاک و انتقال رسوب معلق و تحلیل اثرات کاربری اراضی روی آن با استفاده از مدل WetSpa

 16. و راهنمایی بیش از 20 پایانامه دیگر ..................

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. مدیر گروه مهندسی آبخیزداری

     2. معاون آموزشی و پزوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

     3. عضو هیات علمی گروه مهندسی ابخیزداری

     4. دبیر کمیسیون تخصصی دانشکده 2 سال

     5. دبیر کمیته منتخب دانشکده 2 سال

     جزوات دانشگاهی
     1. Advanced Hydrology

     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی