ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦
خانه
امين حسنوند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي شيمي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی پلیمر
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: hasanvand.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مهندسی بازرسی فنی دانشکده مهندسی نفت اهواز

 2. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی شبیه سازی و کنترل فرآیندهای نفت از دانشگاه علم و صنعت ایران

 3. دکتری مهندسی شیمی گرایش از دانشگاه علم و صنعت ایران

مقالات علمی پژوهشی
 1. • Amin Hassanvand, Seyed Hassan Hashemabadi, Direct Numerical Simulation of Mass Transfer from Taylor Bubble Flow through a Circular Capillary, International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2-22)(2012)5959-5971.

 2. • A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, Direct numerical simulation of interphase mass transfer in gas–liquid multiphase systems, International Communications in Heat and Mass Transfer 38 (7) (2011) 943-950.

 3. • A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, M. Bayat, Evaluation of gasoline Evaporation during the Tank Splash Loading by CFD Techniques, International Communications in Heat and Mass Transfer 37 (7) (2010) 907-913.

 4. • A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation of pre-polymer pneumatic conveying line, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1(30) (2011) 43-52.

 5. • Amin Hassanvand, Seyed Hassan Hashemabadi, Semi-Analytical Solution of Evaporative Cooling of the Thin Liquid Falling Film over an Inclined Plate, International Journal of Energy & Technology 5 (13) (2013) 1–8.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. •شبیه سازی تزریق پرپلیمر و کاتالیست به راکتور بستر سیال با استفاده از تکنیکهای CFD و بررسی عوامل مؤثر بر سایش آنها انجام شده در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

   2. • ارائه طرح رئومتر آنلاین برای خط روباتیک پاشش سیلر در سالن رنگ 2 شرکت ایران خودرو

   3. • شبیه سازی CFD هیدرودینامیک خشک کن PVC شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی

   4. • شبیه سازی CFD فرآيند تبخير بنزين در کاميونهای حمل بنزين و هنگام بارگيری پژوهشگاه صنعت نفت

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی