ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦
صفحه اصلی > اعضای هیأت علمی > لیست اعضاء > براساس دانشکده > لیست اعضای هیات علمی دانشکده 
آرش آذرفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
كامبيز ابراري واجاري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
عبداله احتشام نیا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا احمدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي استادیار صفحه خانگی
هادي احمدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات دانشیار صفحه خانگی
زهرا اسدالهی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست استادیار صفحه خانگی
احمد اسماعيلي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات دانشیار صفحه خانگی
ناصر اكبري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
امیدعلی اکبرپور دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
بيژن باجلان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات مربی صفحه خانگی
ضيا الدين باده يان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
عيدي بازگير دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي استادیار صفحه خانگی
اشکان بنان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
نوشین بیرجندی دانشکده کشاورزی استادیار صفحه خانگی
بهمن پری زادیان کاوان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
بابك پيله ور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
حسن . ترابي پوده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
فرج اله ترنیان دانشکده کشاورزی استادیار صفحه خانگی
شهريار جعفري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
محبوبه جلالی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی خاک شناسی استادیار صفحه خانگی
علی اصغر چیت بند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی استادیار صفحه خانگی
عیسی حزباوی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار صفحه خانگی
امير حمزه حقي آبي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استاد صفحه خانگی
علي حقي زاده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
سعيد حيدري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات مربی صفحه خانگی
مجيد خالداري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
حشمت الله خسروي نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استاد صفحه خانگی
ماشاالله دانشور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
مصطفي درويش نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
مهدی رحیمیان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
عبدالحسين رضايي نژاد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی دانشیار صفحه خانگی
بهمن زاهدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
حسين زيني وند دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
مهری سعیدی نیا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
اكبر سهرابي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی استادیار صفحه خانگی
جواد سوسني دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
جهانشير شاكرمي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
بابک شاهی نژاد دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
مجید شریفی پور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
فيض اله شهبازي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار صفحه خانگی
امین طاهری گراوند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار صفحه خانگی
ناصر طهماسبي پور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
كامران عادلي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
افسانه عالي نژاديان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی استادیار صفحه خانگی
خسرو عزيزي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات دانشیار صفحه خانگی
ایوب عزیزی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
حميدرضا عيسوند دانشکده کشاورزی مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات دانشیار صفحه خانگی
سعيد غلامرضايي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
امیر فدایی فر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
محمد فيضيان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی استادیار صفحه خانگی
مرتضی قبادی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی منابع طبیعی استادیار صفحه خانگی
رضوان قنبری موحد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
داريوش گودرزي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات مربی صفحه خانگی
بابك ماسوري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
حميد رضا متين فر دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی دانشیار صفحه خانگی
سعيد محمد زاده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
عباس ملكي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
رحيم ملک نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
سيد مجتبي موسوي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
صادق موسوی فرد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
حسن مومیوند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
علی حیدر نصرالهی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
منوچهر نصری دانشکده کشاورزی استادیار صفحه خانگی
فرهاد نظريان فيروزآبادي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات استاد صفحه خانگی
حامد نقوی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
علي کياني دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
حجت الله یونسی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
اطلاعات تماس
لرستان، خرم آباد
کیلومتر 5 جاده خرم آباد تهران - سازمان مرکزی دانشگاه لرستان
06633120106-06633120097
06633120106-06633120097
info@lu.ac.ir
نظر سنجی
نظرتان درباره طراحی جدید وبسایت چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید این صفحه: 43215
  • بازدید امروز: 4025
  • کل بازدید: 6507743
  • بازدید کنندگان آنلاین: 8
  • زمان بازدید: 0.2580