ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
خانه
محمد جعفري
آخرین مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: اقتصاد
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم اقتصادي
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: jafari.moh@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mohjafari@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
مقالات علمی پژوهشی
 1. Impact Foreign Direct Investment (FDI) on the Economy of Host Countries

 2. Impact of Tourism on Economic Development in Iran ( First to Third Program in Economics)

 3. Ranking of Decision Making Units by Utilizing DEA and AHP

 4. Impact of the Internet and Electronic Information Technology on Growth and Development

 5. “Impact of the economic growth and development on income distribution in the world”

 6. Calculation of governments fiscal policy index in tvp-favar models

 7. تأثیر آستانهاي بدهیهاي خارجی بر رشد اقتصادي کشورهاي گروه :D8مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

 8. مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هند

 9. مالیات بر ارزش افزوده گامی در جهت رسیدن به توسعه پایدار

 10. توسعه و رشد اقتصادی ایران با نگاهی به مسایل فراروی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 11. تاثیر آموزش بر اصلاح الگوی مصرف

 12. اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو D8 (مدل معادلات همزمان)

 13. تحلیل عدم تقارن آثار کوتاه مدت تکانه های قیمتی نفت بر چرخه های تجاری ایران: کاربردی از رهیافت غیر خطی هم انباشتگی پنهان

 14. فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی

 15. فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع کوچک

 16. عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی لرستان

 17. استفاده از آرد برنج براي خالص سازي پروتئینهاي فیوژن با پروتئین متصل شونده به مالتوز، بیان شده در اشرشیاکل

 18. Evaluation of the impact of services marketing mix on customer preferences in selecting a bank in khorramabad city

 19. رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوتاستراپ

 20. Provide a Model on the Relationship between Strategic Human Resource Management Organizational Downsizing Corporate Function

 21. Survey the Effect of Social Capital on Economic Growth in Developing Countries

 22. “Consideration of the India’s services sector comparison of industry and agricultural sector and consideration of the effective factors in this matter”

 23. Impact of Foreign Trade on Economic Growth in Iran

 24. Role of Management and Education of Human Resources on Economic Development

 25. TO EVALUATE THE EFFECT OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ON CUSTOMERS’ COMMITMENT (Case Study: Insurance Companies of Lorestan Province)

 26. Provide a Model on the Relationship between Strategic Human Resource Management, Organizational Downsizing Corporate Function

 27. Presenting a model to assess organizational acceptance of e-commerce

 28. ANALYSES OF OIL SHOCKS ASYMMETRY ON INFLATION: NEW EMPIRICAL EVIDENCE FROM OPEC MEMBER COUNTRIES

 29. The Effect of Information Technology on Capital Markets Development

 30. Roles of Management and Education of Human Resources on Economic Development

 31. Consideration of Trends in International Trade Attention to Commercial Services in China

 32. Disseminating Knowledge and Entrepreneurial Impact on Growth and Economic Development

 33. "Historical Analysis of the Persian Language and Culture on Indian Subcontinent"

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

 2. اولین کنفرانس ملی جهاد اقتصادی

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. 1- اقتصاد خرد 1

    2. 2- اقتصاد خرد 2

    3. 3-اقتصاد ایران

    4. 4-ارزیابی اقتصادی طرحها

    5. 5-پول و ارز و بانکداری

    6. ۶-اقتصاد کلان ۱

    7. ۷-اقتصاد خرد پیشرفته (کارشناسی ارشد)

    8. ۸-اقتصاد خرد پیشرقته(دکتری)

    9. ۹-موضوعات انتخابی در اقتصاد (دکتری)

    10. سوابق اجرایی
     1. 1-مدیر اداری دانشگاه

     2. 2-عضو کمیته تحول اداری

     3. 3-نماینده تام الاختیار دانشگاه

     4. 4-مدیر گروه اقتصاد

     5. 5-معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه

     جزوات دانشگاهی
     1. 1-جزوه اقتصاد خرد 1

     2. 2- جزوه اقتصاد خرد 2

     3. 3- جزوه ارزیابی اقتصادی طرحها

     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی