ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
خانه
مسعود رحمتی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزش
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی تربیت بدنی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: rahmati.mas@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ 1384، دانشگاه خوارزمی؛

 2. کارشناسی ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ 1386، دانشگاه بوعلی سینا؛

 3. دکتری: فیزیولوژی ورزش؛ 1392، دانشگاه تربیت مدرس؛

مقالات علمی پژوهشی
 1. کاظمی عبدالرضا، رحمتی مسعود، حسين‌پور مجيد. تأثير شش هفته بستن عصب سياتيک بر بيان ژن داينکتين عصب سياتيک در موش‌های صحرايی نر نژاد ويستار. مجله پزشكي اروميه. 1394; 26 (2) :121-128

 2. Masoud Rahmati ; Seyed Jalal Taherabadi ; and Mahmoud Mehrabi. Decreased Activity in Neuropathic Pain Form and Gene Expression of Cyclin-Dependent Kinase5 and Glycogen Synthase Kinase-3 Beta in Soleus Muscle of Wistar Male Rats. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015 June; 17(6): e23324 , DOI: 10.5812/ircmj.23324. (Impact Factor= 0/504).

 3. عبدالرضا کاظمی، مسعود رحمتی ، علی نژاد زمانی. بررسی اثر مزمن فعاليت کاهش يافته به روش ليگاتوربندی عصب نخاعی بر بيان ژن KIF1B عصب سياتيک رت های نر ويستار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 20 (3): 23-32.

 4. کرمی پسکوهانی اعظم، رحمتی مسعود، کاظمی عبدالرضا. تعديل بيان ژن Sunday Driverدر عضله نعلی رتهای دارای نروپاتی ديابت متعاقب تمرين استقامتی. مجله دیابت و لیپید ایران. 1394; 14 (3) :169-178

 5. رحمتی مسعود، کاظمی عبدالرضا، نکويی نعيمه، کرندی هادی. بررسی ميزان تغييرات سطوح سرمی لپتين، انسولين، زمينه ليپيدی و نمايه توده‌‌ بدنی پس از يک دوره تمرين تناوبی سرعتی در کودکان چاق. مجله دیابت و لیپید ایران. 1394; 14 (4) :265-272

 6. Rahmati M, Gharakhanlou R, Movahedin M, Mowla SJ, Khazani A, Fouladvand M, Jahani Golbar S. Treadmill Training Modifies KIF5B Motor Protein in the STZ-induced Diabetic Rat Spinal Cord and Sciatic Nerve.Arch Iran Med (IF: 1.22). 2015; 18(2): 94-101

 7. آسیب های مغزی مزمن در بوکسورهای آماتور

 8. سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور

 9. بررسي جنبه هاي نوروسايکولوژيک بوکسورهاي آماتور شهرستان قم

 10. تاثير حاد ضربه‌هاي وارد بر سر ناشي از يك مسابقه بوكس آماتور بر نوار مغزي (EEG)

 11. بررسی فراوانی ناهنجاری¬های ستون فقرات و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم¬آباد

 12. مريم فولادوند، رضا قراخانلو، احمد همت فر، مسعود رحمتی. تعدیل بیان ژن SYD در نرون‌های حسی رت‌های دارای نروپاتی دیابت متعاقب تمرین استقامتی. ديابت و ليپيد ايران، 1392؛ 12 (4):301-292.

 13. ﻣﺴﻌﻮد رﺣﻤﺘﯽ، ﻋﻠﯽ ﺧﺎزﻧﯽ، رﺿﺎ ﻗﺮاﺧﺎﻧﻠﻮ، ﻣﻨﺼﻮره ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ، ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﯽ. اثرات مزمن تمرین استقامتی با شدت متوسط بر علائم درد نروپاتیک در رت های دیابتی. فیزیولوژی و فارماکولوژی، 1391؛ 16(4): 445-435.

 14. محمد کشاورز، رضا قراخانلو، منصوره موحدين، مسعود رحمتی، اميربهادر دخيلی. اثر تمرين استقامتي بر ميزان بيان ژن CDK5 در نورون هاي حسي موش هاي صحرايي نر با نوروپاتي ديابت. دانشور پزشکی، 1392؛ 21(107): 49-58.

 15. مسعود رحمتی، رضا قراخانلو، منصوره موحدین، سید جواد مولی، علی خازنی، زهره مظاهری. تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح mRNA موتور پروتئین KIF1B در بخش های حسی نخاع رت¬های دارای نروپاتی دیابت. مجله علوم پزشكي مدرس: آسيب شناسي زيستي، 1392؛ 16 (2):25-38.

 16. راضيه دباغ زاده، عبدالرضا کاظمی، مسعود رحمتی، سعيده رئيسی ، سميه ملايی‌سربيژن. اثر یک دوره تمرین تناوبی پرحجم بر ویسفاتین و واسپین سرمی، مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان با اضافه وزن. دانشور پزشکی. 1393; 22 (114) :55-60.

 17. امیر بهادر دخیلی, رضا قراخانلو, منصوره موحدین, مسعود رحمتی, محمد کشاورز. تعدیل بیان ژن فاکتور رشد عصبی در نخاع حرکتی رت¬های مبتلا به نوروپاتی دیابت در پی 6 هفته تمرین استقامتی. مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني تبريز، سال 36،

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. راهنمایی: زهره احمدی؛ ارتباط بين پلي مور فيسم ژن il6 با چاقي و ورزش تواني: يك مرور سيستماتيك و متاآناليز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، 1394

 2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد. ارتباط بين پلي مورفيسم ژن GNB3 با چاقي و ورزش استقامتي: يك مرور سيستماتيك و متاآناليز؛ دانشجو: نرگس فرامرزیان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، 1394

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. تعدیل درد نوروپاتیک و بیان ژن jip3 در عضله نعلی و نرون های حسی و حرکتی بافت نخاع رت های دارای نوروپاتی دیابت متعاقب تمرین استقامتی. اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، لرستان، دلفان، 1393.

 2. THE EFFECTS OF ENDURANCE TRAINING ON MRNA LEVELS OF KIF1B MOTOR PROTEIN IN SENSORY AND MOTOR NEURONS OF RATS WITH DIABETIC NEUROPATHY. 19th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. 2nd - 5th July 2014, Amsterdam – The Netherlands.

کتب منتشر شده
 1. استانداردهاي بين المللي برآورد آنتروپومتريك. ترجمه مسعود رحمتی. انتشارات دانشگاه لرستان. 1393.

 2. مکمل‌ها و داروهای نیروزا در ورزش (به همراه روش‌ها و داروهای کاهش وزن)

 3. مبانی علوم ورزشی برای مربیان

افتخارات کسب شده
 1. کسب رتبه اول آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس در سال 1389

 2. کسب عنوان مقاله برتر در حیطه فیزیولوژی ورزش در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، لرستان، دلفان، 1393

 3. کسب عنوان مقاله برتر در حیطه فیزیولوژی ورزش در هشتمین همایش بی المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، 1393

 4. پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، 1394.

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. تدریس در دانشگاه بوعلی سینا همدان

  2. تدریس در دانشگاه صنعتی همدان

  3. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

  4. تدریس درس بیوشیمی ورزشی در دوره کارشناسی ارشد

  5. تدریس درس بیوشیمی ورزشی پیشرفته در دوره دکتری

  6. سوابق اجرایی
   1. عضو شورای آموزش و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان از سال 1390 تا 1392

   2. مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه لرستان از سال 1393 تا کنون

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. بررسی سازگاری های سیستم عصبی در ورزش

   2. بررسی اثرات ورزش بر سازگاری های سیستم عصبی در بیماری دیابت

   3. تکنیک های برآورد ترکیب بدن

   اطلاعات تکمیلی
   1. دارای مدرک مربیگری در رشته ژیمناستیک