ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
خانه
سيدمحمود ميرزايي الحسيني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات عربی
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: mirzaei.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mahmudalhosaini@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1-کارشناسی زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1373

 2. 2-کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1378 موضوع پایان نامه: الشعر السياسی عند نزار قباني

 3. 3-دکترای زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1386 موضوع رساله: البحث الدلالي في التراث البلاغي العربي

مقالات علمی پژوهشی
 1. نظری، علی، سید محمود میرزایی الحسینی، نعمت عزیزی (1389)، اشغالگری در شعر امروزین عراق ، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، سال ششم، شماره 16، صص 137- 157

 2. میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، بیهوده کاری در آیینه امثال فارسی و عربی، مجله پژوهش های نقد و ترجمه زبان و ادبیات عربی، سال دوم، زمستان، شماره پنجم، صص 127-142.

 3. دلشاد، جعفر، علی اکبر مرادیان قبادی، سید محمود میرزایی الحسینی (1391)، مظاهر أفکار جمال الدین الأسد آبادی فی أشعار محمد مهدی الجواهری، مجله آفاق الحضارة الإسلامیة، السنة الرابعة، الرقم 28، صص 67-84

 4. مرادیان قبادی، علی اکبر، سید محمود میرزایی الحسینی، جنت نصری (1391)، تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری، مجله لسان مبین (پژوهش ادب عربی)، سال سوم، شماره نهم، صص153- 169

 5. منظمی، اردشیر، سید محمود میرزایی الحسینی (1392)، السّحر الحلال؛ إعاده النظر فی فکرة بایزید البسطامی من خلال قصه شمس الدین والمولوی، مجله إضاءات نقدیه (فصلیة محکمة) السنة الثالثة، العدد التاسع، صص 153-149.

 6. میرزایی الحسینی، سید محمود، کبری خسروی و صبا نجم (1392)، تحلیل معناشناختی واژگان حوزه ی معنایی مرگ در شعر لبید بن ربیعه، لسان مبین، سال ششم، شماره هفدهم، صص170-193.

 7. ميرزايي الحسيني، سید محمود، علی نظری، یونس ولیئی (پذیرش)، المصاحبة اللفظية في شعر لبيد بن ربيعة العامري،(دراسة دلالية)، فصلية إضاءات نقدية.

 8. خسروي، کبری، سید محمود میرزایی الحسینی، معصومه براتی (پذیرش)، معناشناسی تاریخی- توصیفی واژه امر در قرآن کریم، فصلنامه مطالعات ادبی- قرآنی، دانشگاه اصول دین قم.

 9. فلاحی اصل، حسین، سید محمود میرزایی الحسینی، ملیحه جعفری (پذیرش 1393)، فلسفه فروع دین از منظر امام علی، مجله علمی پژوهشی نهج البلاغه، بنیاد بین المللی نهج البلاغه.

سایر مقالات چاپ شده
 1. 1-میرزایی الحسینی، سید محمود (1385)، التعدد الدلالی فی التراث البلاغی العربی، مجلة زبان وادب دانشگاه علامه طباطبایی.

 2. 2- میرزایی الحسینی، سید محمود (1392)، باهم آیی واژگانی در حرزیات صحیفه رضویه، فصلنامه ادبیات شیعه، سال اول، شماره دوم.

پایان نامه ها
 1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- فراخوانی شخصیت¬های تاریخی در شعر نزار قبانی- معصومه نادری- 13

 2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی معناشناختی حوزه های معنایی مرگ در شعر لبید بن ربیعه- صبا نجم- 1392

 3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حوزه¬های معنایی مرگ در شعر ایلیا ابوماضی- زینب سپهوند- 1392

 4. تصوير پردازي در شعر ايليا ابو ماضي با تاكيد برمضامين حكمي

 5. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تصوير پردازي در شعر ايليا ابو ماضي با تاكيد برمضامين حكمي، خانم زینب روحی، سال 1391

 6. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي خطاب هاي عتاب آميز علي(ع ) در نهج البلاغه، خانم مظفرپور سارا، سال 1391

 7. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسي حوزه هاي معنايي در اشعار عبدالرحيم محمود، خانم معصومه فصاحت، سال 1391

 8. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسي و تحليل مدح دولتمردان در شعر ابن نباته مصري، يعقوبي مقدم اسماعيل، سال1392

 9. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، دلالت ها و محورهاي معنايي شتر در نهج البلاغه ، كرمي كوشكقاضي صديقه، سال1391

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1-میرزایی الحسینی، سید محمود (1387)، اخلاق اجتماعی امام علی در اندرزهای پدرانه ایشان، دومین همایش ملی سیره علوی، دانشگاه لرستان.

 2. 2- میرزایی الحسینی، سید محمود (1387)، تحلیل معنا شناختی واژگان عربی در فارسی، همایش آموزش زبان عربی ، کانون زبان ایران-تهران.

 3. 3- میرزایی الحسینی، سید محمود (1387)، زبان پژوهی اسلامی؛ رویكردها و چالش ها، همایش سراسری مدیران گروههای عربی ایران، کرمانشاه.

 4. 4- میرزایی الحسینی، سید محمود (1387)، مؤلفه های اخلاق اجتماعی در كلام امام علی، دومین همایش ملی سیره علوی دانشگاه لرستان.

 5. 5-مرادیان قبادی، علی اکبر، سید محمود میرزایی الحسینی (1390)، استدعاء الشخصیات القرآنیة فی شعر محمود درویش، مجموعة مقالات مؤتمر القرآن الكریم واللغة العربیة وآدابها ، دانشگاه سنندج.

 6. 6- میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، بررسی وتحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر عجاج بن رؤبة، همایش ملی ادبیات تطبیقی-کرمانشاه.

 7. 7- میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، تحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر رؤبة بن عجاج، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران .

 8. 8- میرزایی الحسینی، سید محمود، لیلا زارعی شهامت (1391)، بررسی جایگاه قناعت در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه امام علی، همایش بازشناسی سبک زندگی اسلامی در سیره علوی، دانشگاه لرستان.

 9. 9- میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، مفهوم شناسی وبررسی تطبیقی مفاهیم سیره، سنت وسبك زندگی، همایش ملی بازشناسی سبك زندگی اسلامی (اقتصادی) در سیره علوی، دانشگاه لرستان.

 10. 10- میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، مؤلفه های سبك زندگی اسلامی مطلوب اسلامی از دیدگاه امام علی، همایش ملی بازشناسی سبك زندگی اسلامی (اقتصادی) در سیره علوی، دانشگاه لرستان.

 11. 11- میرزایی الحسینی، سید محمود، احمد کرمی (1392)، تحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر عدی بن زید عبادی، هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

 12. 12-خسروی، کبری، سید محمود میرزایی الحسینی، زینب فتاحی (1393)، بینامتنیت قرآنی در شعر نزار قبانی، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، دانشگاه قم.

 13. 13- میرزایی الحسینی، سید محمود، زینب روحی (1393)، بینامتنیت قرآنی در شعر حکمی ایلیا ابوماضی، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، دانشگاه قم.

 14. میرزایی الحسینی، سید محمود ، اسماعیل یعقوبی (1394)، جلوه های ادب پایداری در سروده های عبدالله الزمراوی، همایش ملی ادب مقاومت و هنرريال قم، دانشگاه آزاد اسلامی پردیسان.

 15. میرزایی الحسینی، سید محمود، اسماعیل یعقوبی مقدم،(1394)، اسطوره های بیداری در شعر محمد الفیتوری، همایش ملی ادب مقاومت و هنر، قم، دانشگاه آزاد اسلامی پردیسان.

 16. میرزایی الحسینی، سید محمود، محمد فرهادی، یونس ولیئی (1394)، زیبایی شناسی ثوریات محمد العبد آل خلیفه، همایش ملی ادب مقاومت و هنر، قم، دانشگاه آزاد اسلامی پردیسان.

کتب منتشر شده
 1. 1- میرزایی الحسینی، سید محمود، سید ابوالفضل سجادی (1391)، فرهنگ تعبیرهای اصطلاحی عربی- فارسی(ترجمه) انتشارات طلیعه سبز قم.

 2. 2- میرزایی الحسینی، سید محمود (1389)، دروس فی الترجمة التطبیقیة؛ القیود الفارسیة و تطبیقها مع اللغة العربیة (تألیف)، انتشارات طلیعه سبز قم.

 3. 3- میرزایی الحسینی، سید محمود (1389)، دروس فی مختبر اللغة العربیة (تألیف)، انتشارات طلیعه سبز قم.

 4. 4- میرزایی الحسینی، سید محمود، عبدالعلی آل بویه لنگرودی (1387)، غوغایی بر بام جهان (ترجمه) مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر تهران.

 5. 5-سجادی، سید ابوالفضل، سید محمود میرزایی الحسینی (1391)، تأویل واژگانی قرآن کریم؛ تحلیل معناشناسی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه اراک.

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان از سال 1386 تاکنون

   2. تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات عربی و کارشناسی ارشد نهج البلاغه(گرایش اصول دین و معارف علوی)

   3. سوابق اجرایی
    1. 1-مدیر گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه لرستان از 14/ 8/ 1386 تا 20/ 2/ 1390

    2. 2-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 19/ 11/ 1393 تاکنون

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. 1-نقد ادبی 2-علوم بلاغی (معانی –بیان وبدیع) 3-معناشناسی 4-ترجمه 5-مطالعات و پژوهشهای قرآنی و نهج البلاغه

    اطلاعات تکمیلی
    1. میرزایی الحسیني، سید محمود (1385)، فرهنگ لغات و اصطلاحات اقتصادی-بازرگانی (عربی-فارسی)، انتشارات یادواره کتاب.

    2. عبد الرحیم، حسن (1379)، از جمهوریت افلاطون تا ولایت فقیه، ترجمه سید محمود میرزایی الحسینی، مجله کیهان فرهنگی، شماره 165.

    3. عماره، محمد (1379)، تمدنهای جهانی؛ تدافع یا برخورد، ترجمه سید محمود میرزایی الحسینی، مجله کیهان فرهنگی، شماره 164.

    4. الرکابی، زین العابدین (1378)، اصلاح روند رابطه میان غرب و جهان اسلام، ترجمه سید محمود میرزایی الحسینی،مجله اسلام و غرب، شماره 26.

    5. عماره، محمد (1371)، مقاله عقلانیت اسلامی، ترجمه سید محمود میرزایی الحسینی، روزنامه اطلاعات.